Den förra regeringen hade inte med bygget av Norrbotniabanan i Nationella planen för 2014-2025.

Innan valet lovade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att, i händelse av en valseger för partiet, slutföra den avbrutna planeringen av Norrbotniabanan, Luleå-Umeå.

Dessutom skulle bygget av en mil järnväg från Umeå till Dåvamyran inledas under mandatperioden, vilken sträcker sig till nästa val, 2018.

Artikelbild

| Löftet. Norrbotniabanan skulle påbörjas 2014-2018. Så blir det inte.

Det blir inget av det.

–  Nej, inte som det ser ut nu. Det troliga är att bygget kan påbörjas under nästa mandatperiod, säger Anna Johansson, infrastrukturminister i den S-ledda regeringen.

Hon anger två skäl. Dels tar arbetet med planeringen lång tid. Dels handlar det om finansieringen.

Stefan Löfven sade att vägslitageavgifter ska betala satsningar på väg och järnväg.

– Det är en del av vad man kan använda till finansiering, vägslitageavgifter frigör så det blir mer medel, kommenterar Anna Johansson.

Till bilden hör att vägslitageavgifterna, enligt Anna Johansson, visat sig komplicerade att införa av juridiska och tekniska orsaker. De kommer inte att införas under mandatperioden.

På tisdagen lovade regeringen däremot mer pengar bland annat till underhåll av järnvägar. Då är frågan om den avbrutna upprustningen av Stambanan, delen Boden- Bastuträsk, trots allt ska slutföras.

– Det är Trafikverket som kan svara på det, säger Anna Johansson.

Från Trafikverket uppges att man i det här skedet inte kan ge något besked om Stambanan. Dessutom ska det regeringen nu kommit med hanteras i Riksdagen, påpekar verket.