Den före detta rikspolischefen och tidigare landshövdingen i Östergötland, Björn Eriksson, är orolig för vad som händer om kontanterna försvinner och han är mycket kritisk till hur politikerna låter bankerna sätta agendan när det gäller kontanter.

I en liten skrift med titeln Korten på bordet redogör Eriksson för sin och Säkerhetsbranschens syn på hur frågan om kontanter hanteras av banker och politiker. Björn Eriksson är ordförande i branschorganisationen Säkerhetsbranschen.

– Det här är inte ett upprop mot kort, jag använder själv kort, utan en varning om vad som kan hända om kontanterna försvinner. Vi behöver ett kontantuppror, säger Björn Eriksson till Svenska Dagbladet.