Alakurtti ligger ungefär fem mil från Finland och knappt 30 mil fågelvägen från Sverige. Redan under sovjetepoken fanns där en militärbas. Under hösten började uppgifter cirkulera i ryska medier om att man aviserat en renovering och nybyggnation i Alakurtti, enligt den tidigare överstelöjtnanten och rysslandsexperten Jörgen Elfving. Han menar att man måste se en upprustning av Alakurtti som en del i Rysslands militära satsning och kallar det för "en pusselbit av många".

– Att garnisonen i Alakurtti har fått ett nytt liv måste sättas i relation till vad som skett i övrigt gällande ryska försvarsmaktens upprustning. Det går inte att lyfta ut Alakurtti som en enskildhet, som något speciellt, utan man måste se det inom ramen för vad som pågår totalt sett inom den ryska försvarsmakten, säger han.

Jörgen Elfving är tydlig med att han bara kan uttala sig om en upprustning med en siffra på 3 500 soldater, då det är den enda siffran han själv har sett. Men enligt den ryska tidningen Moscow Times ska en brigad stationeras i Alakurtti nästa år. Enligt tidningen huserar en brigad 7 000 soldater.

– Om det finns en nyuppsatt mekaniserad brigad och man utgår från den uppgiften så är 7 000 en rimlig siffra, säger Jörgen Elfving.

Ryssland satsar militärt på Arktis.

– Jag ser det hela som en del av det ryska intresset för Arktis. Det har ju skett en ganska intensiv verksamhet och uppbyggnad i det arktiska området från rysk sida och 2014 eller 2015 är ett år då man ska satsa på Arktis, säger Jörgen Elfving.

Närmaste militärbas i Sverige är F21 i Luleå, följt av Boden. Men någon direkt fara råder inte.

– Det finns inte en direkt eller omedelbar fara. Det man kan konstatera är att det återigen finns ryska förband i relativ närhet till både Finland och Sverige. Sen är det en fråga om man har för avsikt att använda dem. Det vet vi inget om. Det sker en förmågauppbyggnad, men om den innebär någon fara för Sverige kan vi inte säga idag, säger Jörgen Elfving.

Överste Olof Granander, chef vid Norrbottens regemente, säger att de följer all utveckling som sker i närområdet, även Alakurtti.

– Vi har fått lite mer pengar för att testa beredskap och se att systemen fungerar. Det är bland annat därför vi har genomfört en del övningar både i Norr- och Västerbotten, säger Olof Granander.

Sedan 2009 har Försvarsmakten ökat sin beredskap för att snabbare kunna mobilisera sina styrkor.

– Det är viktigt att vi följer utvecklingen i närområdet och framförallt på den ryska sidan med tanke på att det är så hård ordväxling mellan Ryssland och Europa idag, säger Olof Granander.

Både han och Jörgen Elfving menar att det inte är upp till dem att bedöma om försvaret är tillräckligt.

– Det är ytterst en politisk fråga att bedöma om vi har en tillräcklig försvarsförmåga, säger Olof Granander.