– Att ta hand om sig grundar sig i en inställning till sig själv och sina behov. Samtidigt kan du redan idag känna effekten av lättnad och välmående om du lyssnar på din kropp. Viktigast är att ge sig själv tid till återhämtning, säger Annica Olsson.

Anicas tips:

Stanna upp och lyssna på kroppens signaler. Du har din personliga vägvisare till hand. Du får information genom dina känslor, vad behöver du- egentligen?

- Ta hand om dina grundläggande behov och se över dina vanor.

Allt som du gör mycket av varje dag, formar dig som människa. Vatten, mat, sömn, tankar, rörelse/motion.

- Närvaro.

Träna varje dag på att vara närvarande. Det kan du göra närsomhelst och varsomhelst. Uppmärksamma om tankarna är i dåtid eller framtid. Var här och nu, hitta en bra känsla.

- Låt andningen bli din kompis.

Andningen är grundläggande och livsavgörande. Genom att andas djupt och närvarande kan du skapa lugn och bra energi.

- Känn efter vad livskvalitet innebär för dig.

Vad skulle det innebära för dig att göra dagliga val som stämmer överens med det? Låt detta bli en ledstjärna i vardagen.

- Var uppmärksam på egna tankar och "sanningar".

Fundera på vilka underliggande budskap/sanningar/inre krav som gör att du väljer att göra saker på ett visst sätt.

- Var beredd att göra saker på ett nytt sätt.

Att få nya insikter är viktigt, men att också våga göra saker som man inte har facit på är viktigt för att få uppleva nytt. För den som är van att prestera kan det vara jobbigt att kliva tillbaka och ta det lugnt.

- Se långsiktigt på din förändring.

Små steg varje dag är värdefulla, och ger livskvalitet här och nu.