Vattenfall utreder just nu läckan som finns i Seitevare-dammen i Lilla Luleälven. En läcka som funnits i flera år.

– På grund av svagheterna – att vi får högre läckage vid högre vattenstånd – så har vi en driftbegränsning. Vi utnyttjar inte magasinet fullt ut, just för att behålla de säkerhetsmarginaler vi behöver, säger Claes-Olof Brandesten, som är dammsäkerhetschef på Vattenfall till P4 Norrbotten.

May-Britt Öhman är filosofie doktor och forskar om dammsäkerhetsfrågor. Hon tycker att information är viktigt, men betonar att man inte behöver vara livrädd.

Artikelbild

| Seitevare-dammen

– De har haft problem i Seitevare under flera år, säger hon.

May-Britt Öhman har besökt dammar i sitt arbete, bland annat Seitevare-dammen.

– Det är inte onormalt med läckor, men det är oroväckande att den läcker som den gör. Det finns inte heller folk på plats som kontrollerar dammen hela tiden, säger hon.

May-Britt Öhman tycker att allmänheten är väldigt dåligt informerad när det gäller risker med dammar. Och att kommuner och landsting måste göra mer för att förbereda människor på vad man ska göra om en damm spricker.

Artikelbild

| May-Britt Öhman

– Vi har stor medvetenhet om kärnkraft, men inte om vattenkraft. Jag hoppas verkligen att de genomför reparationen, samhället måste inse att det är en jättestor risk, säger hon.

Kuriren har sökt Vattenfall för en kommentar, utan att lyckas.