Etappmålet om terrängkörning i Naturvårdsverkets strategi gör att många befarar ett förbud mot all skoterkörning utanför leder.

Skoterhandlare oroar sig över försäljning, de som bedriver friåkning eller körning utanför leder är oroliga över att hela deras livsstil ska rasa samman och den vanliga norrbottningen som använder skotern som transportmedel ser ett skoterförbud som det värsta tänkbara.

– Det är helt vanvettigt, då kan de stänga igen samhällena här uppe också. Det är av den anledningen som vi bor och verkar här uppe, säger Jan-Åke Boström som använder skotern i syfte att färdas till och från stugan och för att ta sig ut i naturen med barn och barnbarn.

Artikelbild

| Katastrof. Staffan Jernelöf är friåkare och att förbjuda körning utanför leder skulle innebära att hans hobby, som är en stor del av hans liv, skulle förstöras helt. Även han funderar på om det är värt att bo kvar i Kiruna om han inte får fortsätta med hobbyn.

Att köra fritt utanför leder har blivit mycket populärt. Skotrar anpassade för detta ändamål står idag för majoriteten av alla sålda skotrar.

Enligt friåkaren Staffan Jernelöf handlar det om att ge och ta, att skoterförare visar hänsyn för andra och vice versa. Ett förbud skulle innebära katastrof, menar han.

– Man hade börjat fundera på om man skulle bo kvar i Kiruna, först och främst. Jag bor här mycket av den anledningen att jag kan utöva den här sporten. För mig är friåkning med skoter samma som en skidåkare som håller på med friåkning. Många lever för det och det skulle vara som att ta bort ens hobby, säger Staffan Jernelöf.

Fjällen utgör ungefär hälften av Norrbotten och av dessa enorma arealer är det redan idag förbud mot terrängkörning på ungefär 30 procent av ytan. Utslaget på antalet invånare i Norrbotten så går det lite drygt 20 hektar fjäll per person, vilket gör att det borde vara gott om plats i fjällen.

Artikelbild

| Flyttar. Jan-Åke Boström använder skotern för att ta sig till stugan på äldre dagar och dessutom tar han ofta med sig barn och barnbarn ut på fjället eller i skogen. Finns inte friheten med skoterkörning utanför leder så tänker han inte bo kvar i Kiruna.

Att skoterkörning är en del av livsstilen i fjällkommunerna råder det inget tvivel om vare sig det handlar om att ta sig till favoritsjön för vinterfiske, transport till fritidshus eller ren nöjeskörning. Bara blotta tanken på ett förbud väcker starka känslor.

– Det är rent ut sagt fördjävligt, säger skoterföraren Ida Eliasson.

Artikelbild

| Förödande. Lars Lundström som driver Lundströms maskin i Kiruna tror att ett skoterförbud eller kraftiga inskränkningar på skoterkörningen i vårt län skulle få förödande konsekvenser, både för honom och andra skoterföretagare men även inom andra branscher.

– Friheten försvinner, för att bara köra längs leder är inte så kul.

Skoterintresset i våra fjällkommuner är enormt och sträcker sig inte sällan från ung till gammal och både bland kvinnor och män. Enbart i Kiruna finns över 11 000 snöskotrar, fler än en per hushåll.

Artikelbild

| Ida Eliasson är uppvuxen med skoter och är van att köra mycket, både för nytta men också som rent nöje. Om ett förbud skulle bli aktuellt så menar hon att friheten försvinner.

Kiruna kommun har i ett remissyttrande till regeringen motsatt sig ett generellt förbud mot skoterkörning. Man anser att utredningen visar en generaliserande problembild, att mer än fjällområdena är utpekade och att kommunen själv kan utfärda lokala skoterförbud i det fall det behövs.

Även Snofed, Sveriges snöskoterägares Riksorganisation, oroas över att ett eventuellt förbud skulle slå hårt mot alla skoterintresserade. De menar också att den riktiga boven är terrängkörning på barmark.

– Jag tror att det skulle vara ett väldigt hårt slag mot den kultur som har byggts upp i Sverige och det skulle vara ett väldigt överilat beslut, säger Peter Granåsen, ordförande i Snofed och fortsätter:

–Skoterkörningen i sig är inte något jättestort problem utan det som skadar marken är okynneskörning med fyrhjulingar.

För skoterhandlarna skulle ett förbud mot annan körning än på led innebära något drastiskt, framförallt eftersom majoriteten av alla nya skotrar som säljs är anpassade just för körning utanför led.

– Det skulle bli förödande konsekvenser för hela branschen, säger Lars Lundström, som är en av Sveriges största skoterhandlare.

Han tror att det skulle påverka så mycket mer än bara skoterbranschen.

– Alla blir tyvärr drabbade och det är inga små siffror vi pratar om, säger han.