Det meddelar Astma- och Allergiföreningen i Luleå en skrivelse till landstingsrådet om att föreningen vill ha minst en allergikonsulenttjänst inrättad i Norrbotten. Enligt Miljöhälsorapporten 2013 så ökar astma bland barn, en oroande utveckling. Det är en komplex sjukdom som kräver stora anpassningar av omgivningen för att vardagen ska fungera. Det menar föreningen att en allergikonsulent kan hjälpa till med.