Övningen ska enligt Reuters omfatta 45 000 deltagare, 110 flygplan och helikoptrar jämte 3 000 pansarfordon. Den pågår från norska gränsen ner till Polen. Enligt ryska media ligger tyngdpunkten på nordliga ryska förband.

Övningen offentliggjordes på förmiddagen via nyhetsbyrån Interfax och ryska försvarsministeriets hemsida där minister Sergej Sjoigu bekräftade övningen. Den ska vara beordrad av president Putin och vara en larmövning.

I de uppgifter som framkommit betonas luftlandsättningsdelen. Inget sägs huruvida övningen har koppling till händelser utanför Ryssland, exempelvis den stora norska övningen Joint Viking i Finnmarks fylke som gränsar till Ryssland. Eller för all del till den svenska övningen Vintersol i Boden-Jokkmokkområdet.

Joint Viking har 5 000 deltagare som använder sig av flyg, marina enheter och armén. Övningen pågår mest i den västra delen av fylket och är den största i Finnmark sedan 1967. Vintersol har 1 000 deltagare med avslut tisdag.

Oannonserade övningar av typen som Ryssland genomför är en gammal tradition som återupptagits. Men olika sätt finns för att förbereda motparten. Endera har man avtal med andra länder om vad man tänker göra. Eller så berättar man i egna media om att en övning ska hållas inom veckor eller månader.

Jörgen Elfving, före detta officer och engagerad i ett forskningsprojekt på Försvarshögskolan där Rysslands militära förmåga och uppbyggnad studeras, anser att övningen är relativt stor.

– Större oanmälda övningar har genomförts tidigare. Till exempel hösten 2014 med 155 000 deltagare.

Hur ska man tolka övningen?

– Som ett uttryck för det ryska intresset gällande Arktis. Tre områden har generalstabschefen Gerasimov tidigare i år pekat ut som prioriterade under 2015: Arktis, Kaliningrad oblast ("län", Kurirens anm.) och Krim.

Från 1 december 2014 finns ett nytt operativt strategiskt kommando med Norra marinen som grund.

– Ett syfte med övningen är att öva nya kommandot. Jag utesluter inte heller att övningen genomförs mot bakgrund av Natoövningen i Norge. Då har man ett ganska bra scenario att genomföra övningen mot.

Ska allmänheten vara bekymrad?

– Jag ser inte någon anledning till oro i och med den här övningen. Däremot är den ett tecken på ökat ryskt och prioriterat intresse för Arktis. All anledning finns att följa upp vad som händer.

Olja/gas/naturrikedomar, global uppvärmning som kan öppna Nordostpassagen och oro för amerikanskt robotangrepp anges som bakgrund till ryska ambitionen för Barents.