Hon är certifierad coach med kognitiv inriktning, samt stress- och friskvårdsterapeut. Hon ser betydelsen av att leva i nuet och beskriver coachning som att se sig själv i en spegel och lära sig använda de verktyg man har.

Annica Olsson menar att avslappning och vila är något som ofta glöms bort i vardagen. Det är viktigt att titta på hur man hanterat situationer som lett till stress innan, men också viktigt att se framåt och titta på vad man vill ha och hur man vill må.

– Det har blivit accepterat att det är så här vi ska må och så här vi ska ha det, säger hon och avser vardagen med krav och stressmoment.

– Men det är det som jag som coach vill motverka. Det handlar om att hjälpa människor att må bra och att plocka fram sina egna friska krafter för att utvecklas som människa, säger hon.

Annica Olsson hjälper klienten att hitta sina egna svar, det är det som är poängen med coachning. Coachens roll är att peppa, utmana och ställa frågor.

– Man vill ofta att någon annan ska ge en svar, men här får man får fråga sig själv: Hur kan jag göra för att må bättre? Hur kan jag göra idag för att bli lugn och avslappnad? Jag hjälper att lyfta de frågorna till ytan, säger hon.

Hon talar om vinsten av att ett företag har personal som mår bra. Hon påpekar även vikten av att få hjälp att titta på sin situation och få stöttning att lägga om sin livsstil innan det går för långt.

– Individen kommer alltid först, men har ett företag personal som mår bra innebär det minskad sjukfrånvaro, minskad sjuknärvaro och inte minst ökad frisknärvaro. Det är viktigt att få en mental balans, säger hon.