Annette Johansson, filosofie doktor LTU, har hållit i projektet som främst riktat in sig på hudundersökningar.

– Jag tror stenhårt på det här. Målet är att öka tillgängligheten för specialistvård i glesbygden. Specialistvården är i dag väldigt centraliserad, säger Annette Johansson.

Kortfattat går det ut på att en patient, tillsammans med en distriktsläkare, samtalar med en specialist via videolänk. Specialisten behöver alltså inte vara på plats och patienten slipper långa resor för att kunna undersökas. Det leder till mindre remisser och lindrigare miljöpåverkan.

Artikelbild

| Enkelt. Tack vare en vanlig webbkamera kan en specialist få kontakt med en patient.

– Distriktsläkarna ser också en stor fördel med det här, eftersom de blir utbildade under tiden, säger Annette Johansson.

Och det har gett resultat. Annette Johansson har sammanställt rapporter från 174 videokonsultationer som gjorts på fem hälsocentraler. Av alla konsultationer resulterade 15 procent av dem i remiss. Trots att det finns vissa begränsningar med tekniken så väger de positiva delarna över, menar Annette Johansson.

– De gånger det är problem så är det oftast svårt att se eller bedöma via videolänk. Men fördelarna är absolut större än nackdelarna, säger hon.

Annette har lämnat projektet, men landstinget har tagit över. De har tillsatt en person som ska se varför tekniken inte tillämpas mer än vad den gör i dag.

Artikelbild

| Annette Johansson

– Det är jätteroligt att de har hakat på idén. Oftast slutar allting efter att projektet är slut. Alla hälsocentraler har tekniken, och nu måste vi se hur det kan tillämpas på bästa sätt, säger Annette Johansson.