Men också konkreta förslag för att stärka den sjukpenninggrundande inkomsten för konstnärer. Det innehåller det betänkande om konstnärernas villkor som presenterades på onsdagen.

– Du ska kunna leva som konstnär i det här landet.

Så inledde kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) presskonferensen på onsdagen. Men utredaren Ann-Christin Nykvists presentation av konstnärernas villkor i betänkandet "Konstnär – oavsett villkor?" visar att det inte gäller för alla i dag. Utredningen pekar bland annat på att konstnärer har allt kortare och otryggare uppdrag och att fler måste ha jobb vid sidan om. Konstnärerna har också lägre inkomster än befolkningen i snitt.

För att komma till rätta med problemen föreslås en rad åtgärder, bland annat att staten utökar sin roll som arbetsgivare – tio procent av de statliga myndigheterna bör ha en anställd konstnär år 2020. Utredningen föreslår också en ny bildkonstnärsfond som bygger på avgifter vid andrahandsförsäljning av konst. En sådan fond skulle, lågt räknat, kunna dra in omkring 40 miljoner kronor per år, menar Nykvist.

Man vill också stärka rätten till ersättningar, sjukpenning och pensioner.

– Konstnärerna är illa ute när det gäller pensioner och vi föreslår en utredning som ska titta på hur man kan utforma ett tjänstepensionsliknande system för konstnärerna, för de är inte anställda, de har inte arbetsgivare, de omfattas inte av kollektivavtal, de har inte tjänstepension, säger Ann-Christin Nykvist.

Men den viktigaste frågan för att kunna rätta till problemen är digitaliseringen, menar utredaren och föreslår att regeringen tar fram en statlig digitaliseringsstrategi så att konstnärerna får ersättning för sitt arbete.

– Det är mycket centralt, säger hon till TT.

Allt som allt beräknas utredningens förslag kosta omkring 225 miljoner kronor, vilket utredaren tycker är "blygsamt" i förhållande till kulturbudgeten.

Räcker 225 miljoner? Kulturminister Alice Bah Kuhnke svarar vare sig ja eller nej på frågan.

– Nu ska jag läsa utredningen och jag tar detta som en utgångspunkt, men det betyder inte att det inte kan bli mer, säger hon till TT.

TT: Kommer betänkandet vid rätt tillfälle tidsmässigt – ett remissförfarande tar tid och snart är det val?

– Jag tycker att tajmningen är bra, svarar Ann-Christin Nykvist och fortsätter:

– Vi står inför en valrörelse. Det finns många arenor att prata politik och konstnärspolitik på. Våra förslag vad gäller att föra till pengar ligger så att de kan tas om hand i en budgetprocess och gå i gång till 2020. (TT)