Avtalet om ett lokalt lönetillägg slöts för några dagar sedan. Det handlar om lönepåslag för cirka 15 anställda på enheten för klinisk kemi på Sunderby sjukhus.

– De anställda på klinisk kemi får täcka upp för övrig personal runt om i regionen nattetid. Det är väldigt bra att region Norrbotten uppmärksammar deras jätteviktiga jobb i vårdkedjan och den spetskompetens de har, säger Camilla Eriksson Sundberg som är Vårdförbundets ordförande i Norrbottensavdelningen.

I början av maj i år beskrev Norrbottensmedia och Norrbottens-Kuriren situationen på kemlabb i Sunderbyn. Ida Harila och Lisa Larsson berättade om en bemanningssituation som förtagit en hel del av glädjen med jobbet. Kollegorna blir färre, arbetsbördan ökar och de nattliga jourpassen blir fler.

Artikelbild

| ”Det är väldigt bra att region Norrbotten uppmärksamma de biomedicinska analytikerna och den spektskompetens de har”, säger Camilla Eriksson Sundberg som är ordförande i Vårdförbundets Norrbottensavdelning.

– Trots att vi är unga och rappa känner vi vissa dagar att vi är alldeles tomma, säger Lisa Larsson.

I och med det nya avtalet får de i alla fall lönetillägg när de jobbar natt.

Läs mer: Kris i sjukhuslabbet

Behovet av nyanställningar är stort. 37 av regionens 83 biomedicinska analytiker går i pension inom fem år och antalet nyrekryteringar är litet.

Bra lön och bra arbetsvillkor är nödvändigt för att kunna rekrytera biomedicinska analytiker till regionen. Vårdförbundets tidning Vårdfokus redovisar i dagarna hur lönesituationen är för medlemmarna.

Medellönen för de 50-talet biomedicinska analytikerna i Norrbotten låg under 2017 på 31 447 kronor per månad. Från 2016 till 2017 höjdes lönen enligt Vårdfokus med 5,63 procent.

Motsvarande siffror för grannlänet Västerbotten är 32 493 kronor per månad och en löneutveckling från 2016 till 2017 på 10,76 procent. I Västerbotten finns 175 biomedicinska analytiker enligt tidningen Vårdfokus.

Löneutvecklingen i Västerbotten toppar Vårdfokus lista när det gäller fem olika yrkeskategorier som Vårdförbundet organiserar. Det är barnmorskor, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och chefer/ledare inom vården.

Camilla Eriksson Sundberg, Vårdförbundets ordförande i Norrbottensavdelningen, gillar vad hon ser när det gäller att regionen är mer benägen att sluta lokala avtal för att behålla och anställa personal.

– Det rör på sig, men vi har en lång resa kvar, säger hon och syftar dels på avtalet för de biomedicinska analytikerna men även för resterande medlemmar. Det blev nyligen klart att sjuksköterskorna som arbetar heltid på vårdavdelningar med dygnet runt-verksamhet och vid akutmottagningar som får 2 500 kronor mer per månad från 1 oktober.