Samtidigt som polisens uppklarningsprocent minskar seglar krimina­litet och våld upp som det som oroar svenskarna mest inför framtiden (Sifo). Det förvånar inte. Dagligen rapporteras det om skottlossningar, inte sällan med dödlig utgång.

Det är dock inte bara det dödliga våldet med skjutvapen som har ökat. Fler kvinnor blir utsatta för sexualbrott och på många platser har det blivit mer otryggt att vistas. Var femte svensk känner sig otrygg och utsatt­heten för brott ökar (Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning).

Bara vart sjunde så kallat vardagsbrott klaras upp, enligt en ny kartläggning från SVT Nyheter. Utredningar blir liggande. Bostadsinbrott och misshandelsfall förblir ouppklarade. Brottslingar går fria.

Vad göra? Anställ 5 000 fler poliser och få polisen att bli mer synlig på gator och torg, sade Jan Björklund vid Liberalernas stämma i Västerås den gångna helgen. Det räcker tyvärr inte tillräckligt långt. Nog för att poliserna behöver bli fler. Under Alliansens regeringsperiod utökades antalet poliser från 17 000 till 20 000. Andelen poliser per invånare i Sverige ligger trots detta­ bara på omkring hälften av ­genomsnittet i EU. Även om poliserna blivit fler så har antalet varken motsvarat befolkningsökningen eller samhällsutvecklingen.

När Liberalerna nu föreslår 5 000 nya poliser, omplacering till yttre tjänst för 2 000 poliser och bidrag till kommunerna för att anställa 2 000 kommunala trygghetsvakter är åtgärderna snarast i underkant.

Samtidigt har de senaste årens utveckling visat att fler poliser inte automatiskt löser alla problem. Om polisen inte arbetar brottsförebyggande och är kontinuerligt närvarande i medborgarnas vardag, och rikspolitikerna fortsatt kräver att sådant som licensärenden och hastighetskontroller ska prioriteras, kommer förslag om ”fler poliser” att göra begränsad nytta.

Verklig förbättring kräver lokalt inflytande över hur polisen arbetar. Trots högtidliga så kallade medborgarlöften och samverkansavtal mellan polisen och kommunerna saknar medborgarna i dag möjlighet till ansvarsutkrävande. Polisen kan ju bevisligen dra in på bemanningen på kvällar och helger och hålla polisstationen öppen en dag i veckan utan att det blir en omfattande politisk diskussion.

Om vissa delar av polisen däremot vore kommunal är det ingen vild gissning att kriminalitet och våld blir högprioriterade lokala frågor. Med en lokal polis underställd kommunen skulle det vara möjligt att ställa riktiga krav på att polisen tar medborgarnas otrygghet på allvar.