Nordkalottflyg har på några år utvecklats från ett taxiflygbolag till ett flygbolag med fasta rutter. Första linjen var sträckan Luleå- Pajala och den andra Luleå-Kiruna-Tromsö. Och nu etablerar man sin tredje fasta linje som ska gå mellan Luleå och Murmansk.
- Många affärsmän efterfrågar den här flyglinjen och vi tror att den kan bli framgångsrik, säger Henry Hansen som är VD i bolaget.

<span class="mr">Måndagar och torsdagar
</span>Det blir en flygning i vardera riktning måndagar och torsdagar. Bolaget har tillstånd för ytterligare en flygning på lördagar.
- Det finns en stor efterfrågan på fiskeresor till Murmansk-området och då skulle lördagsturer passa bra - men vi har inte fattat beslut om det än så länge, säger Henry Hansen.
Den nya linjen invigs den 8 juni. Och senare i höst startar Nordkalottflyg också en direktlinje mellan Luleå och Kiruna.
- Utvecklingen här i norr är mycket positiv, det handlar inte bara om Kiruna. Stockman-fältet norr om Murmansk ska snart exploateras och det betyder att också det området kommer att utvecklas. Eftersom det är svårt att ta sig till Murmansk passar flyg mycket bra, säger Henry Hansen.

<span class="mr">Öst-västlig riktning
</span>Nordkalottflyg tänker också starta en direktlinje mellan Luleå och Uleåborg senare i höst. Dessutom planerar man en linje mellan Pajala och Kiruna.
- De stora bolagen har hand om transporter i nord-sydlig riktning medan vi tar hand om dem som går i öst-västlig.
I planerna ingår att anpassa tidtabellerna efter de stora flygbolagen.
Nordkalottflyg har också en flygtaxiverksamhet. Två gånger i veckan trafikerar man sträckan Luleå-Alta med personal till Snövitprojektet. Det finns också planer på turer mellan Luleå och Trondheim, allt beror på avtal med det företag som exploaterar naturgasfältet Ormen Långe.
Bolaget har i dag omkring tolv anställda och tre flygmaskiner. Samtidigt som man expanderar byter man namn till Barents Airlink.