Båtägarna har det inte lätt. Trots att i princip alla småbåtshamnar i Luleå har bevakning på natten, sker det inbrott.
För några dagar sedan stals en båt från Kallax fiskehamn.
- Vi ska diskutera i styrelsen om vi ska sätta upp grindar för bryggorna, säger Gunnar Lyngbäck, ordförande för Kallaxskärgårdens samfällighetsförening.

<span class="mr">Parkerade bilar
</span>Största problemet för föreningen är annars de inbrott som sker i bilar som står parkerade i hamnområdet. Lyngbäck tycker det är märkligt att stölder sker trots att det rör sig mycket folk i hamnen.
- Egentligen skulle det behövas bevakning även dagtid, konstaterar Gunnar Lyngbäck, men det är svårt att organisera eftersom många av båtägarna bor i andra delar av landet.
I år började båtägarna i Kallax sin bevakning tidigare än vanligt, redan den 13 maj. Men några dagar innan var tjuvar framme och stal bensin och under midsommarhelgen var det inbrott i fyra bilar som stod parkerade vid hamnen, enligt Kurt Hägglund som har sin båtplats i Kallax.
Kjell Rönnqvist hos polisen i Luleå uppger att det hittills i år anmälts 22 båtstölder i länet, varav 13 i Luleå. Enligt Rönnkvist ligger antalet anmälningar på samma nivå som förra året.
- I början av sommaren sker de flesta stölderna av naturliga skäl från båt-trailers men sedan flyttar brotten ut till hamnarna, säger han.

<span class="mr">Dålig på att märka
</span>Enligt Fredrik Sjömark, också han från Luleåpolisen, är denna typ av stöldgods lätt att avyttra.
- Vi båtägare är dåliga på att märka våra ägodelar, säger han.
Ofta har tillverkaren märkt motorer och annat med ID-nummer som gör att det är möjligt att identifiera stöldgods men det är sällan ägaren känner till denna märkning.