När Ally Anderssons företag Porsi Syprodukter fyllde 25 år fixade Verklighetens Center festen. Och festen blev så bra, säger alla som deltog, att den går till historien. Porsi Syprodukter har också anlitat personer med anknytning till stiftelsen för massage till personalen och alla menar att det var helt suveränt. Det är det där drivet, handlingskraften och entreprenörsandan, menar hon, som Vuollerim behöver.
- De är vältaliga och välutbildade. Just nu är det en sådan positiv anda i byn och det är alltid något på gång. Det är det vi ska fortsätta jobba med, säger hon.

<span class="mr">Tydligt stöd
</span>Ally och några till representerar de Vuollerimbor som är glada över stiftelsens etablering. De har uttalat sitt tydliga stöd för de nya byborna, som kom för några år sedan med sin nybildade stiftelse. Och de poängterar att det är människorna de talar om. Vad Verklighetens Center gör tycker de egentligen inte att de har vetskap om. Och de är rejält besvikna på dem som tar offentlig strid mot SVC.
- Det är personer som jag respekterar och beundrar som nu ägnar sig åt att smutskasta de nyinflyttade, säger Ally Andersson.
Hans-Åke Sundkvist fyller i:
- Ja, jag trodde att det här hade satt sig nu. Att alla hade sett att det inte är något konstigt. Jag blir både ledsen och besviken över att det fortfarande är några få som eldar på och får utrymme. Vi behöver ju de här människorna. I skolfrågan gjorde de 75 procent av jobbet.
Hans-Åke Sundkvist menar att han aldrig deltagit i någon av SVC:s utbildningar. Han har fått ett par erbjudanden om att gå Lösningen, men har tackat nej.

<span class="mr">Ny framtidstro
</span>Handlingskraften och energin är något som återkommer i beskrivningen av SVC och dess representanter. Det sitter aldrig fast, de räknar aldrig steg, säger till exempel Kristin Nordberg. Hon och de andra talar om en ny framtidstro i byn. Den bygger på inflyttningen - också av andra än SVC-folk - och på nyföretagande såsom Virvelvind, Envitory och flera företag som drivs av de inflyttade. Inte en bostad finns längre ledig i byn. De vill att alla ska dra åt samma håll i byautvecklingen och har ingen förståelse för kritiken mot Stiftelsen Verklighetens Center.
- Inte ska man väl börja syna folk som flyttar in i sömmarna på det där viset. Nu har det ju gått flera år och jag tycker då inte alls att det är något konstigt med dem, säger Karina Lind.

<span class="mr">Hårda omdömen
</span>Alla är ganska hårda i sina omdömen om kritikerna. Ally och Hans-Åke är inne på linjen att SVC-personerna kanske var för duktiga. Att folk som hittills haft en framskjuten position i byn kanske känner sig hotade och därför tappat fokus. De liknar det de håller på med som hets mot folkgrupp. Att om det gällt invandrare, skulle kanske kritikerna riskera straff i någon form.
- Stiftelsen Verklighetens Center har absolut inte manipulerat någon. Man kan fråga sig om det inte är motståndarna som manipulerar, genom att försöka övertyga andra att tycka likadant, som dom själva gör, säger Ally Andersson.
Synpunkten om att SVC-motståndarna utgör en liten grupp människor som jäklas, kommer fram då och då.

<span class="mr">Har sina åsikter
</span> Om motståndarna åtminstone kunde tala om konkret vad de hänger upp sig på. Men när det väl är ett möte, som nu senast om annonsen, och de kallas dit - då kommer de inte, säger de.
Ally, Hans-Åke, Kristin och har funderat på om det är de själva som kanske är manipulerade. De har dock kommit fram till att det inte kan vara så. Ally:
- Jag förstår inte ens hur man kan bli manipulerad. Var och en får ju ha sina egna åsikter.
Kristin Nordberg:
- Man måste tro att var och en är kapabel att tänka själv, och om alla skulle göra det, så vore inte det här ett problem.
En del av dem har sett enkäten som Stiftelsen Verklighetens Center skickade ut till 300 Vuollerimhushåll för ett par år sedan.
Enkäten innehåller en rad påståenden till gagn för stiftelsen och den som deltar i enkäten kan skriva under med sitt namn.
- Jag fick den där, men jag valde att inte lämna in den, berättar Karina Lind.
När de andra ser den nickar de och säger att jo, det där var lite konstigt. Men de vidhåller sin grundinställning genom samtalet: Det är motståndarna till Stiftelsen Verklighetens Center som är problemet, inte tvärtom.
Man ska respektera andra, även om man inte håller med dem. För Kristin Nordberg handlar det om alla människors lika värde.
- Man ska komma ihåg att det är människor man talar om och dömer. Med vilken rätt ger man sig på andra? Funderar hon.