Två år har gått sedan rutten på Nordkalotten startades som ett testprojekt. I dag går linjen Luleå-Kiruna-Tromsö skapligt och stundtals får man säga nej till passagerare.
Planet, en Beech 200, tar bara tio passagerare.
- Om det är sju bokade platser och en grupp på ytterligare sju vill åka väljer de annat färdsätt eftersom de vill hålla ihop gruppen, säger Henry Hansen, Barents Airlink, till Kuriren.

<span class="mr">Nytt plan finns redan
</span>Ett annat plan är emellertid redan inköpt, en Jetstream 32.
- Vi avvaktar att den kan registreras som typgodkänd i vårt operativa certifikat. Luftfartsmyndigheterna måste gå igenom all vår dokumentation, en rätt komplicerad process som kan mellan tre och nio månader. Planet är ganska likt SAAB 340, men något kortare.
Förhoppningen är att nykomlingen i Barentsluftrummet ska kunna tas i bruk i januari-februari på linjen.

<span class="mr">Ska försöka utan bidrag
</span>Vid årsskiftet tappar Barents Airlink ett EU-bidrag på cirka två miljoner kronor och måste stå på egna ben.
- Det blir tufft men vi vill gärna försöka.
Barents Airlink tänker göra en insats med marknadsföring. Detta kombinerat med den större maskinen som har full ståhöjd i kabinen och toalett ska få linjen att lyfta än mer. Kabinfaktorn, antalet belagda platser, måste upp.
För näringslivsutvecklingen i Barentsområdet är bra flygförbindelser ett måste, anser chefen för Barentssekretariatet Rune Rafaelsen.
- Vi ser redan att en ökad rese­verksamhet i Barentsregionen är avhängigt av goda flygförbindelser. Både näringslivsfolk, politiker och andra måste ha ett bra utbud om vi ska klara att utveckla näringslivet i regionen som vi vill, säger han till NRK Troms Finnmark.
Operatör för linjen är Nordkalottflyg. Namnet utåt kommer att vara Barents Airlink, men i officiella handlingar kvarstår namnet Nordkalottflyg.