Cirka en miljon kronor per år får en idrottsklubb för att som motprestation tillhandahålla sitt nätverk av samarbetspartners/sponsorer genom att bland annat ordna nätverksträffar.
Obol Investment vill göra affärer med klubbens sponsorer genom att förvalta pengar. Ju mer pengar Obol får förvalta, desto mer pengar tillfaller klubben. Det finns både en fast del och en provisionsdel beroende på hur bra affärerna för investmentbolaget går.
Man kan säga att en sponsor till en klubb sponsrar dubbelt om man gör affärer med Obol Investment som drar av en liten del av förvaltningskostnaden som tillfaller klubben.
Den senaste elitföreningen som skrivit kontrakt med Obol Investment Ltd är Luleå Hockey och kontraktet löper på tre raka år, enligt Luleå Hockeys klubbdirektör Hans Chrunak.
- Det här blir party för svensk idrott, sa Hans Chrunak som innan kontraktet skrevs med Obol tillsammans med Bo Johansson träffat Luleå Hockeys nätverk och även Chrunaks egna nätverk i Stockholmsregionen.

<span class="mr">Stark personlig kontakt
</span>Affärerna bygger på en stark personlig kontakt mellan Bo Johansson och klubbledare som exempelvis Lars Mosesson i Plannja Basket och Hans ­Chrunak i Luleå Hockey.
Bolaget sprider en del marknadsföringsmaterial i form av olika broschyrer, både till klubbarna och deras sponsorer.
I inledningen av en folder på åtta A4-sidor i färg kan man läsa följande:
"Den här foldern är till för att öppna vägen för dig och ditt företag till en bra och säker förvaltningsform. Obol Investment förvaltar drygt tio miljarder dollar. Våra kunder är allt ifrån stora företag och koncerner till enskilda privatpersoner eller familjer. Att beskriva vår profession på några få ark är omöjligt. Foldern är en första introduktion, allt annat sker mellan fyra ögon eller i ett styrelserum".
Vidare står det:
"Obols investeringskoncept är att förse sina kunder med långsiktig säker kapitaltillväxt genom diversifierad internationell portfölj av aktier, räntebärande papper, konvertibler, obligationer och likvida medel."
Under rubriken "En osportslig lösning är ett sportproblem" kan man läsa följande:
"I takt med att ett samhälle och teknik utvecklas blir olika idrottsformer allt viktigare för att våra barn och ungdomar skall kunna utvecklas till sunda, friska människor. Till trots har allt fler idrottsklubbar problem med skrala kassor och därmed små utvecklingsmöjligheter. Många hjälper sina klubbar ideellt, andra har inte den möjligheten. Obol Investment har genom sina kundkontakter inom olika sportgrenar arbetat fram ett koncept som ger varje klubb i landet oavsett sport en unik möjlighet att växa, bredda sig eller satsa på högsta elitnivå".

<span class="mr">Ge något tillbaka
</span>Under rubriken "Obol Sports" står det vidare:
"Basket, hockey, fotboll, Formula 1, alla har något gemensamt. Genom åren har allt fler elitidrottare världen över valt att låta Obol Investment förvalta sitt kapital. Det har gjort att vi tillsammans med dem försöker ge något tillbaka till sporten. Ett exempel är den satsning vi gör i Sverige, att hjälpa idrottsklubbar att växa, bredda sig eller satsa på elitnivå."
Norrbottens-Kuriren pratade med Hans Chrunak efter avslöjandet att Finansinspektionen granskar Obol Investment.
- Vi får helt enkelt avvakta och se vad finansinspektionen kommer fram till. Man har ju på sig att svara till 15 december så det är fullt möjligt att man har ett tillstånd eller inte behöver ett. Det är mycket möjligt att vi får ett bra svar på det här snart. Och skulle det visa sig att man behöver tillstånd så kan man ju inte göra affärer med vårt nätverk, säger Hans Chrunak.