I boken Porr, horor och feminister (2006) undersöker Petra Östergren några av den förhärskande feminismens grundvalar: motståndet mot pornografi och prostitution. Hon beskriver en hegemonisk ordning där porr och prostitution anses vara orsakerna bakom det sexualiserade våldet.
- Det finns vissa argument som kvinnogrupper konsekvent använder. Man säger att porr är dåligt, konsekvenserna av porren är dåliga och själva branschen är dålig, säger Petra Östergren.
Enligt Petra Östergren finns det bara en feminism som får utrymme i Sverige i dag, en "lightvariant" av radikalfeminismen, i stor utsträckning formad och framförd av kvinnojoursrörelsens lobbyister. Radikalfeministerna menar att porr och prostitution är den yttersta konsekvensen av mäns makt över kvinnor.

<span class="mr">Annan dagordning
</span>Petra Östergren ifrågasätter denna dagordning och menar att varken porr eller prostitution nödvändigtvis och per automatik måste vara av ondo. Hon poängterar också att porr- och prostitutionsmotståndarna oftast bara fokuserar på avarterna, till exempel trafficking, vålds- och barnporr. Petra Östergren har pratat med sexsäljare och tittat på hundratals porrfilmer och funnit en annan verklighet och en mer nyanserad bild än den dominerande.
- Jag tror att porrmotståndet bygger mycket på västerländska tankemöster om sex. Sex är bara okej under vissa premisser, det vi själva tycker gäller alla. Vi kan inte tänka oss att en kvinna vill ha sex med flera män om vi själva inte vill det, säger Petra Östergren.
- Sexköpslagen till exempel, har ett demokratiskt problem. Under policyprocessen har inte människor i branschen varit delaktiga, något som varit otänkbart om det gällt andra marginaliserade grupper. Jag förstår inte hur det kan vara ett brott när två vuxna samtyckande personer väljer att byta sex mot pengar. Om det är ett övergrepp, som många hävdar, ska vi använda oss av våldtäktslagarna.

<span class="mr">Psykologi - inte makt
</span>Men det är ett faktum att många prostituerade far illa?
- Självklart. Det finns de sexsäljare som har en problematisk bakgrund, är självdestrukitva och de som säljer sex för att finansiera ett missbruk. Men de hjälps varken av kopplerilagen eller sexköpslagen, de behöver sociala insatser, inte juridiska. Sexköpslagen är en symbolisk lag, samhället vill markera att det är fel att köpa sex, men ingen sexsäljare hjälps av lagen.
Vill du legalisera prostitution?
- Nej, jag vill avkriminalisera prostitutionen. Det innebär att man tar bort de lagar, kopplerilagen och sexköpslagen, som förvärrar situationen för sexsäljarna. Vi kan inte straffa horan för att vi har ett ojämställt samhälle, hon måste kunna känna sig trygg. Låt dem som vill sälja sex och trivs med det, registrera sin verksamhet hos skatteverket. Jag vill ha värdeneutrala definitioner, prostitution är att sälja sexuella tjänster. Jag blir tokig när feminister snackar om att män köper och säljer kvinnors kroppar eller kön, när sexsäljaren bara blir ett sköte förminskar man deras värde.
För drygt 20 år sedan misshandlades Petra Östergrens mamma till döds av en närstående man. När den största sorgen lagt sig försökte hon förstå händelsen utifrån vad hon lärt sig av den radikalfeministiska teorin, att mäns våld mot kvinnor handlar om makt och kontroll. Hon fick inte ihop resonemanget - homosexuell partnermisshandel är minst lika vanligt som heterosexuell dito och våld förekommer även i grupper där porr och prostitution är moraliskt förbjudet. Petra Östergren vill formulera orsaken annorlunda:
- Vi tror att vi kan äga och styra andra människor. Jag tror att partnermisshandel handlar om en psykologisk störning, det kvittar om det är 50 procent kvinnor i våra bolagsstyrelser, män kommer ändå fortsätta att slå kvinnor. Vi måste titta vilka psykologiska faktorer som gör att män misshandlar, och till och med dödar, kvinnor de lever med. Det är och måste få vara ett komplicerat fenomen.
Petra Östergren hoppas att hennes perspektiv på sikt kan bidra till en mer positiv och mindre fundamentalistisk kvinnorörelse.
- Konflikter är bra, det utvecklar. Men vi måste kunna respektera och erkänna kvinnors olikheter, både teoretiskt och känslomässigt. Tillsammans kan vi åstadkomma något bra.