Flerbostadshuset Ormen Långe kallställdes i etapper mellan åren 1999 och 2003. I dag är 31 av totalt 91 lägenheter beboeliga. Kiruna kommun ansvarar för den kallställda delen och Kirunabostäder AB för den uppvärmda. Det finns ytterligare ett bostadsområde i Svappavaara som är kallställt, det privatägda Solbacken.
Stefan Savonen och hans familj flyttade in i Ormen Långe för knappt två år sedan. Familjen återvände då till Kiruna kommun efter en lång tid i södra Norrland. Även Bror Stålnacke är hemvändande Svappavaarabo och båda vittnar om hur illa kommunen förvaltat Ormen Långe i synnerhet och Svappavaara i allmänhet.
- Det råder totalt handlingsförlamning från kommunens sida, säger Stefan Savonen.
- Ormen Långe och Solbacken förfaller, här finns inget äldreboende, inga röjda grönområden och underhållet av gator och vägar är grovt eftersatt.

<span class="mr">Livsfarliga miljöer
</span>Det färskaste exemplet på byns utarmning är kommunens planer för Svappavaara skola. I barn- och utbildningsförvaltningens senaste för- och grundskoleutredning föreslår man att skolans verksamhet skärs ned och att högstadieeleverna istället ska skjutsas till Vittangi skola.
- Det finns så mycket att utveckla i Svappavaara och vi som bor här trivs väldigt bra. Men kommunen tycks vilja annorlunda, säger Stefan Savonen.
Både Solbacken och den kallställda delen av Ormen Långe är totalt förfallna. På området Solbacken finns drivvis av glaskross och entrédörrar och fönster står på vid gavel. Element som inte tömdes på vatten vid kallställningen har exploderat och många av lägenheterna är nedklottrade. Genom området Solbacken går en kommunal gångväg, en väg som dagligen används av många skolbarn.
- Ska ett barn behöva få en glasskärva i huvudet innan kommunen agerar? undrar Bror Stålnacke.

<span class="mr">Ormen i förfall
</span>Även Ormen Långe utgör en fara för allmänheten. Puts har börjat släppa från fasaden och stora tegelsjok har fallit ned på marken,
- Här brukar barnen parkera sina cyklar, säger Stefan Savonen och pekar på en plats rakt under den spruckna fasaden.
- Det är bara tur att inget skadats.
Majoriteten av Ormen Långes kallställda lägenheter är fulla av röt- och mögelskador. Den dåliga lukten hindras från att nå den friska delen av huset med hjälp av frånluftsfläktar. Tittar man in i källarvåningen ser man ett golv täckt av vatten och i lägenheterna ovanför är golv och väggar fyllda av vitmögel.

<span class="mr">Ingen agerar
</span>Svappavaaraborna har flera gånger påtalat de två bostadsbeståndens brister, men ingenting händer.
- Det tycks inte spela någon roll att vi säger ifrån. Kommunen känner till problemen men vidtar inga åtgärder, säger Stefan Savonen.
Bror Stålnacke har lämnat in ett medborgarförslag till kommunen i vilken han föreslår att Ormen Långe rivs.
- När man kallställer à la Kirunabostäder går det aldrig att öppna igen. Det är lika bra att riva huset.