I våras bildades den gränsöverskridande föreningen Meänmaan-Tinkerit, vars syfte är att uppmärksamma Tornedalen.

<span class="mr">Officiell flaggdag
</span>Den 15 juli fastställdes som den officiella flaggdagen för Tornedalens egen fana, Meänmaan flaku.
På söndag är det därmed dags för att under en ceremoni genomföra den första officiella flagghissningen.
Klockan halv tolv kommer man att börja vandra med fanorna, både från Övertorneå på den svenska sidan och Ylitornio på den finska sidan, för att sedan mötas i mitten på bron.
- Där välter vi gränsstenen från 1809, säger Bengt Pohjanen.
Deltagarna kommer då att sjunga "Väylä oon aina ollu", som betyder "Älven har alltid funnits", sedan hissas fanan.
- Vi är samma folk, samma stam. Det är symboliken i det hela, säger Bengt Pohjanen.

<span class="mr">Seminarium om flaggdagen
</span>Under fredagen kommer ett seminarium att hållas på Röda Kvarn i Övertorneå, för att diskutera flaggdagen och ceremonin. Där kan man också ansöka om det pass som är medlemsbeviset för att vara med i föreningen Meänmaan-Tinkerit.
Den tornedalska flaggan bär färgerna blått, vitt och gult, med andra ord färgerna som finns med både på den svenska och finska flaggan.
Tornedalsflaggans dag kommer i framtiden att fortsätta firas årligen, och enligt Bengt Pohjanen bli som en högtidsdag i Tornedalen.