Det är ett brett samarbete mellan olika myndigheter som skapat den nya flyglinjen. Där ingår kommunerna Piteå, Luleå, Boden och Tromsö. Plus länsstyrelsen i Norrbotten och Troms fylkeskommun. EU bidrar också med pengar för flyglinjen som är ett treårigt försöksprojekt.<br> ? Marknadsundersökningar visar på ett stort intresse för linjen. Och vi räknar med omkring 4.000 resenärer per år. Om prognosen håller kommer projektet att bli lönsamt och fortsätta efter försöksperioden, säger Bo-Erik Ekblom som är kommunikationsdirektör på länsstyrelsen.<br>Nya kommunikationer<br>Ekblom talar om arbetspendlingar för konsulter, sjuksköterskor och byggnadsarbetare som bor i Norrbotten men arbetar i Nordnorge. Samma sak säger landstingsrådet Ronald Rindestu i Troms fylkeskommun.<br> ? Den olja och naturgas som finns i norra Norge har skapat och kommer att skapa något nytt. Den utvecklingen kräver bland annat nya typer av kommunikationer. Fram till nu har vi bara haft nord-sydliga, nu får vi också öst-västliga.<br>Han talar om den situation som rådde fram till måndagen. Då tvingades den som ville flyga från Tromsö till Luleå att ta omvägen via Oslo och Arlanda.<br> ? Det var inte bara krångligt att resa mellan våra städer, det tog också lång tid och var dyrt, det kostade mellan 12.000 och 15.000 kronor. Nu flyger man på en och en halv timme och det kostar bara 4.500 kronor. <br>Stora förhoppningar<br>Rindestu talar också om hur den nya flyglinjen medför stora fördelar både för näringslivet och universiteten i Luleå och Tromsö. <br> ? Vi kan få ett samarbete som kan utveckla vår region.<br>Landshövding Per-Ola Eriksson har också stora förhoppningar om vad den nya flyglinjen kan medföra.<br> ? Genom tätare kontakter kan olika typer av affärer utvecklas i området. Dessutom underlättas samarbetet mellan de två universiteten. <br>Flygplatschefen Lars Karbin är nöjd över att den nya flyglinjen. Han säger att det inte är första gången som sträckan Tromsö-Luleå trafikeras med reguljärflyg. I början av 1990-talet flög ett norskt flygbolag mellan de båda städerna. Men flygbolaget gick i konkurs och då lades flyglinjen ned.<br> ? Det är många krafter som samverkat för att få den här flyglinjen. Och det är glädjande att den kommer till stånd. Nu får vi bara hoppas att det blir bra beläggning så att verksamheten blir permanent efter de tre försöksåren.<br>Vid premiärturen från Tromsö på måndagen deltog bland andra sjuksköterskan Siv Zackrisson.<br> ? Det här är fantastiskt. Jag har väntat på det här i många år. För mig blir det enklare att ta mig från Svalbard där jag arbetar till mitt hus i Boden. Tidigare var jag tvungen att åka till Oslo, sedan Arlanda och till Luleå. Nu kan jag åka direkt från Tromsö. Det blir billigare och går snabbare.<br>Det är Nordkalottflyg som kommer att trafikera sträckan Luleå?Kiruna?Tromsö. Det blir flygningar måndagar, onsdagar och fredagar. En dag i veckan blir det möjligt att flyga över dagen från Luleå till Troms.<br>Det plan som Nordkalottflyg använder rymmer 12 passagerare.<br>