Artikelbild

| BIOLOGISKA MÅNGFALDEN MINSKAR. "Sverige har åtagit sig att se till att den biologiska mångfalden inte minskar", säger Virpi Törlind, ordförande i naturskyddsföreningen i Norrbotten. Naturskyddsföreningen slår vakt om de orörda gammelskogar som innehåller hotade arter. Till vänster skymtar Martina Nygren, som varit skogskoordinator i Västerbotten.