På hemsidan beskrivs Oas som en förnyelserörelse inom Svenska kyrkan som gärna samarbetar med andra samfund, kyrkor och församlingar i hela landet. <br>I år hålls två stora sommarmöten, ett i Boden och ett i Hässleholm. Fjolårets sommarmöten besöktes av cirka 8.000 personer. Rörelsen har funnits i Sverige i 30 år. Den uppstod ungefär samtidigt i flera olika länder.<br>På vilket sätt är Oas-rörelsen en förnyelserörelse?<br> ? Människor kommer från olika församlingar, umgås, sjunger och samtalar. Hela familjer åker iväg tillsammans. De får inspiration som de tar med sig tillbaka till församlingarna, säger Berit Simonsson, inspiratör i Oas-rörelsen.<br>Hur går kvinnoprästmotstånd ihop med Oas-rörelsens vilja att främja en sund andlig förnyelse?<br> ? Det är inte Oas-rörelsens fråga. Det är inte det vi sysslar med. Det är ett stort dilemma inom hela Svenska kyrkan. I Oas-rörelsen tycker vi olika i den frågan, säger Berit Simonsson.<br> ? Oasrörelsen har en regel med två sidor. Rörelsen tar inte ställning i ämbetsfrågan, det vill säga frågan om kvinnliga och manliga präster. Men Oas-rörelsen har ett förhållningssätt att vid allmänna och nationella möten använder vi inte kvinnliga präster men däremot vid regionala och lokala sammanhang.<br> ? Vi väljer en väg där vi inte fryser ut en uppfattning utan försöker bereda rum för båda på olika sätt, säger Berit Simonsson vidare.<br>Mötesfrihet<br>Vad tycker du om socialdemokraternas demonstration för kvinnors rätt att vara präster som hålls nu på lördag i Boden?<br> ? I Sverige har vi mötesfrihet och frihet att demonstrera. De får göra det och vi glädjer oss åt det vi gör i Hildursborgshallen. Jag har många goda vänner bland de kvinnliga präster som deltar vid våra möten.<br>Vad tycker du själv i frågan om kvinnliga präster?<br> ? Jag tror jag väljer att inte svara på den frågan.<br>Många unga söker sig till Oasrörelsen. Parallellt med de vuxnas konferens hålls också Oas-möten för barn och ungdomar<br>Musik och sång<br> ? Det är mycket låg medelålder i Oas--rörelsen, vilket är väldigt hoppingivande för framtiden. Det är en rörelse som växer. Svenska kyrkan brottas annars med nedåtgående siffror, säger Berit Simonsson.<br>Oas-rörelsen bygger till stor del på de stora mötena som samlar människor från hela landet. Det blir mycket musik och gemensam sång.<br> ? Det är underbart att få sjunga lovsång och prisa Gud tillsammans med andra. Vi blandar olika musikstilar så att alla hittar något de tycker om. Förutom musiken hålls uppbyggliga och uppmuntrande föredrag i olika ämnen som rör kristen tro, säger Berit Simonsson.<br>