LÖRDAGEN DEN 16 JULI demonstrerade en grupp människor ?för kvinnors rätt till kyrkans alla ämbeten?.<br>Lördag den 23 juli skriver Bo Hultin (m) om denna demonstration och insinuerar att vi var hotfulla. Dessutom tar han sig rätten att sprida osanningar! Man kan undra varifrån uppgifterna kommer? Här Bo Hultin har du fakta:<br>Vi var lika många socialdemokratiska kvinnor och män som demonstrerade.<br>Vet Bo Hultin vad jämställdhet är ..?<br>Där var också andra partier representerade dock inte moderaterna. Om jag ska dra samma slutsats som Bo Hultin, att de som inte närvarade tog avstånd från demonstrationen, tar moderaterna, eftersom de inte var med, avstånd från kvinnliga präster.<br>Vi är inte splittrade.<br>Vi demonstrerade inte mot OAS-rörelsen i sig.<br>Vi demonstrerade för kvinnors rätt att inneha samma ämbeten som männen inom kyrkan. Det handlar om jämställdhet. Undrar om Bo Hultin vet vad det innebär? Det finns ett riksdagsbeslut sedan 1958 som handlar om denna jämställdhet. Vi har nu väntat i 50 år! Det är dags att gå från ord till handling !<br>Synd att Bo Hultin inte var där<br>Visst är det en partipolitisk fråga! Socialdemokraterna skrev redan för 2 år sedan olika motioner för att kyrko-rådet skulle följa detta beslut från 1958 men borgarna i Boden sa NEJ!<br>Det handlar inte om att sätta sig till doms över dem som har en annan religiös uppfattning .<br>Det handlar om att respektera de beslut som finns!<br>Bo Hultin skriver bland annat att han respekterar de muslimer som bor i Sverige och det låter ju bra. Det gör inte alla de som deltog i OAS-rörelsen i Boden. Vi hade en del diskussioner om detta på kyrkbacken. <br>Synd att Bo Hultin inte var där!<br>På våra plakat stod det: ?Kvinnor och män ? 2005?, ?Sätt stopp för kvinnorasismen inom svenska kyrkan?, ?Kvinna = präst = sant?, ?Jämlikhet innanför altarringen?, ?Kvinna + man = Guds ambition?, ?Ut med ökenråttorna?. <br>Är detta hotfullt?<br>Irene Gustafsson har inte välkomnat OAS-rörelsen till Boden, hon har däremot avrått från att bjuda in dem! <br>Respektera sanningen, Bo Hultin!