Artikelbild

| RUM FÖR HÄST. Hästens roll i framtiden, det är en uppgift för jordbruksverkets utredare Margareta Ivarsson att grubbla över. Här med Elisabeth Falkhaven, hushållningssällskapet i Halland. Foto: Eija Dunder