Bengt Niska säger att resan totalt gick på 30.000 kronor.

Bengt Niska har ifrågasatts för att i strid med kommunallagen ha gett bort en villatomt i Tärendö till Charlotte Kalla. Han betecknar efterdebatten som "småaktig".