Artikelbild

| FÖR RADIOaKTIVT. Mätningarna av privatpersoner har utförts med mätutrustning som anger strålningen i form mSv. Dosgräns för allmänheten utgörs av 1 mSv/år exklusive doser från naturlig strålning, 1 mSv/år och medicinska användning, 1 mSv/år.

 

 

 

 

Artikelbild

| FÖRHÖJD RADONRISK. Den grafiska bilden visar på hur förhöjda strålningsvärden, från till exempel fyllnadsmaterial, kan kopplas till förhöjda radonvärden.

 

 

Artikelbild

| MILJÖRISK ELLER INTE. Mellanområdet ska utgöra platsen för relokalisering av villafastigheter från Malmberget. Vid de pågående markarbeterna används bergavfall från Malmbergsgruvorna vilket ifrågasätts efter mätningar av radioaktiviten.