I kravet ingick att grundlönen skulle höjas från 34.000 till 40.000 kronor i månaden. Divisionschefen sade nej till deras begäran och då sade de fem upp sig.

På onsdagen träffade Stefan Bergström, chef för Division psykiatri, landstingsberedningen. Då berättade han om det som hänt och om de krav som ST-läkarna har för att stanna kvar. De läkare det handlar om är de som gör sin specialisttjänstgöring, det som kommer att göra dem till psykiatriker.

Vid mötet beslutade politikerna att stödja divisionschefen och hans agerande.

- Det är fullständigt uteslutet att vi skulle gå med på krav som skulle försätta oss i en utpressningssituation. Dessutom är det så att om anställda vill sluta så måste de få göra det, säger landstingsrådet Kent Ögren.

Det finns bara fyra fast anställda psykiatriker på Sunderby sjukhus och så de fem ST-läkarna. Det betyder att dessa läkare har stor betydelse för verksamheten. Vad händer om de försvinner?

- De slutar inte förrän i september så vi har tid på oss. Och rekrytering av nya ST-läkare pågår, säger Ögren.