Under senare år har skatteverket inriktat sig på att göra revisioner hos olika fiskeriföretag. Många av dem har haft brister i bokföringen och blivit sköntaxerade.
Den senaste som drabbats av revision är en fiskare från Seskarö. Skatteverkets ndersökningen omfattar försäljning av fisk och löjrom under åren taxeringsåren 2005 - 2006. Undersökningen har resulterat i att fiskarens texerade förvärvsinkomst ökat från 46.200 kronor till 702.500 kronor för år 2004 och från 116.500 kronor till 430.500 kronor för år 2005.
Ökningen av den taxeringsbara inkomsten gör att han blir skyldig att betala in ytterligare 964.833 kronor i skatt.
– För fiskaren är det inte säkert att det kommer att sluta med sköntaxering. När det gäller brott av det här slaget så är vi skyldiga att göra en brottsanmälan som går vidare till åklagare, säger Peter Apelqvist på Skatteverket i Luleå.

Du kan läsa mer i lördagens Norrbottenskuriren.