Luleå. En sjuksköterska i Norrbotten riskerar en treårig prövotid sedan hon visat bristande omdöme i hanteringen av narkotiska preparat vid ett flertal tillfällen. Hon har dels lånat olika morfinbaserade läkemedel mellan avdelningar på sjukhuset där hon arbetade dels har hon själv lånat ketoganampuller för eget bruk. Under ett år har socialstyrelsen försökt att kontakta kvinnan som konsekvent vägrat att svara i telefonen, enbart kommunicerat via SMS och vägrat ställa upp på en träff med socialstyrelsen. Hon har inte heller velat ställa upp på avtrappande behandling för sin beroendeproblematik. Socialstyrelsen bedömer de anmälda händelserna som allvarliga och eftersom kvinnan vid upprepade tillfällen ansett sig kunna gå utöver sina befogenheter indikerar hon att hon kan vara olämplig för sitt yrke som sjuksköterska. Socialstyrelsen menar att kvinnan sviktat i sin yrkesutövning, att hon behöver behandling för sitt beroende/missbruk och att hon bör föreskrivas en prövotid på tre år. Det är nu upp till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd att fatta det slutgiltiga beslutet om prövotiden.