Han pratar om känslan av samhörighet, spänning och sedan kan det i många fall vara av ren lönsamhet.
Jerzy Sarnecki startade sin karriär med att läsa sociologi vid Stockholms universitet. Han har arbetat med ungdomar på fritidsgårdar i Stockholm, forskat om ungdomsbrottslighet och varit byråchef vid Brottsförebyggande rådet och arbetat som utredare vid Stockholms kommun.
Sedan 1993 är han professor i allmän kriminologi.
Gemenskap
Jerzy Sarnecki har en bred erfarenhet vad gäller kriminella gäng.
Varför man väljer att gå med i ett gäng har inte bara en enda förklaring. Han säger att gäng i olika konstellationer oftast handlar om att känna gemenskap, att tillhöra något.
– I kriminella gäng handlar det ibland om killar som kanske inte platsade i fotbollslaget eller i andra sammanhang men det kan också vara så att idrotten kanske inte var tillfredsställande nog för individen.
Jerzy Sarnecki säger att spänningen och belöningen är en stor del av orsaken till att gå med i ett kriminellt gäng.
– Sammanhållningen i gänget är enormt viktig och när man så är i konflikt med exempelvis ett annat gäng så ökar bara sammanhållningen.
Allvarligt samhällsproblem
Polisen i Göteborg slår fast i en undersökning att de individer som i dag rekryteras in i de kriminella gängen och som man polisiärt inom något år kommer känna igen som tungt kriminella gängmedlemmar bor i ett segregerat bostadsområde, är i sjuttonårsåldern, har begått allvarlig brottslighet, troligen kommit i kontakt med narkotika och vapen, själv har han blivit utsatt för brott (sannolikt våldsbrott), hans etniska bakgrund är inte av så stor betydelse men däremot måste han ha någon form av relation till personer som redan är etablerade i de kriminella gängen.
Utredningen visar tydligt att anledningen till den gängsituation vi har i dag med skjutningar på offentliga platser, människorov, hot och utpressningar är ett allvarligt samhällsproblem.
Nästan bara män
Det är nästan uteslutande män som finns med i kriminella gäng, i alla fall i Sverige. En undersökning som tagits fram av polisen i Göteborg säger att endast åtta procent av gängmedlemmar är kvinnor.
– En gängmedlem är ofta otillfredsställd, arbetslös och utstött av någon anledning: När den här personen blir med i ett gäng känner han tillhörighet och gemenskap, säger Jerzy Sarnecki.

Peter Johansson
Tommy Lundqvist