SSR:s stämning mot staten lämnas in till Gällivare tingsrätt på måndag. Enligt vad TT erfar kommer SSR i stämningen att hävda att staten kränkt Girjas samebys rättigheter till jakt- och fiske i Kaitumområdet norr om Gällivare.
Det har skett bland annat genom att staten låtit länsstyrelsen sälja jaktkort till småviltjägare som fått jaga i området.
SSR:s inställning är att jakt- och fiskerätten ovan odlingsgränsen är förbehållen samerna, och ska förvaltas av dem. Staten har aldrig haft någon jakt- och fiskerätt där, hävdar organisationen.
Nått vägs ände
Vad SSR kräver för ersättning av staten för det påstådda intrånget är inte känt ännu. SSR har kallat till en presskonferens i Stockholm på måndag, då detaljerna kring stämningen kommer att avslöjas.
Juridiskt ombud för SSR i stämningsprocessen är Danowsky & Partners advokatbyrå i Stockholm.
SSR anser att staten gjort intrång i samernas jakt- och fiskerätt i hela det samiska området. Girjas sameby har av SSR valts ut som ett pilotfall för att få frågan prövad.
– Någon gång måste vi markera att vi nått vägs ände, säger Per-Gustav Idivuoma, SSR:s ordförande till TT om stämningen.
Samerna har varit motståndare till den fria småviltjakten i fjällen ända sedan fjälljaktsreformen 1992. Bland annat försökte samiska intressen få lagligheten i reformen prövad av EG-domstolen i början på 90-talet.
EG-domstolen
– Men EG-domstolen tog inte upp frågan med hänvisning till att alla möjligheter att få frågan rättsligt prövad i Sverige inte uttömts, säger Lars Anders Baer, Sametingets styrelseordförande till TT.
Skulle SSR inte nå framgång med sin stämning i Gällivare tingsrätt finns chansen för organisationen att vända sig till Europadomstolen.
– Då är kanske chansen större att domstolen tar upp frågan än på 1990-talet, säger Lars-Anders Baer.