Artikelbild

| HOPPAS ÄNNU. Kyrkorådets ordförande Kent Alanentalo beklagar att Birgitta Pirhonen dragit tillbaka sin ansökan. Han hoppas kunna övertyga henne att kvarstå som sökande. FOTO: GÖRAN LAHTI