Lugnt och stilla berättar den 17-åriga dottern om hur pappan under tiden maj 2005 till och med november 2009 vid upprepade tillfällen misshandlat henne genom att slå, sparka och dra henne i håret. Hon säger också att han kallat henne för elaka saker och hotat att döda henne. Vid ett av tillfällena ska han ha tagit struptag på dottern och vid ett annat dunkat hennes huvud i väggen.
– Han slog mig dagligen och sa att han ska ta bort mig från världen, berättar flickan i tingsrätten.
Relationen mellan henne och pappan beskriver hon som dålig. De bråkade ofta om hans stränga regler.
Pappan i sin tur nekar till anklagelserna, däremot medger han att han har regler med syfte att styra upp och bringa ordning och reda i dotterns liv. Han är noga med att tider ska följas.
– Jag skriker som en idiot, det är mitt enda fel. Jag har aldrig hotat eller slagit henne, jag älskar mina barn,, säger pappan.
I slutpläderingen yrkade åklagaren, Anna Vallin på att pappan ska dömas till fängelse i 1–1,5 år. Hon menar att vittnen styrker dotterns berättelse.
Advokaten, Håkan Lundström lyfter fram att pappan agerat som en ansvarsfull far, att han erkänner att han skrikit innebär inte att han gjort det åklagaren påstår.
Håkan Lundström och yrkar på att pappan frikänns.
Orsaken till att pappan försattes på fri fot var att tingsrätten inte ansåg att det förelåg tillräckliga skäl för fortsatt häktning.
Dom meddelas 20 maj.