• Utredningen mot huvudmännen ligger på is.
  •  Risken att brottet preskriberas nästa år är uppenbar.
  •  Åklagaren är inte ens säker på om det blir något åtal.
  •  Inte en krona har återbetalats till investerarna.