En tredjedel av landets förskolor granskades förra året och Socialstyrelsen har nu sammanställt en dyster rapport: Nära var tredje förskola känner inte till att de är skyldiga att ha rutiner för att minska smittspridning. Mer än hälften utbildar inte sin personal i hygien.
– Vi visste att det kunde finnas brister, men hade ingen helhetsbild. Det är första gången den här typen av tillsyn genomförs, säger projektledaren Heléne Gårdebrink.
Handdukar av papper
Socialstyrelsen ser allvarligt på bristerna och kommer att följa upp projektet om ett år för att se om kommunerna har förbättrat sin tillsyn.
– Det positiva är att många som inte har haft tillsyn tidigare säger att de nu kommer att ha det framöver. Frågorna har lyfts, säger Heléne Gårdebrink.
På förskolan Bondetorpet på Södermalm i Stockholm går 38 barn. Mira Banjac, pedagogisk ledare, uppger att strikta regler finns för barnens handtvätt efter toalettbesök samt före och efter måltider. Därefter torkar sig barnen med handdukar av papper – inte frotté:
– Men jag vet ju att det finns kvar ganska mycket sånt på andra håll, och det är bara att beklaga.
Personal och barn utbildas i hygien, föräldrar informeras och frånvarostatistik går till kommunen.
Att chefer och personal i förskolan får utbildning i hygien och smittskydd är mycket viktigt, anser Björn Eriksson, biträdande smittskyddsläkare i Stockholm.
– Det kan minska spridningen av förkylnings-, streptokock-, mag- och tarminfektioner. Jag tror att det finns ett behov och vi stöttar också förskolorna så mycket vi kan, säger han.
Mer medvetna
Mycket tyder på att uppmärksamheten runt svininfluensan förra hösten har gjort förskolepersonal mer medvetna om hygienfrågor, enligt Björn Eriksson. Då bedrevs bland annat en kampanj om vikten av att tvätta händerna.
– Intrycket är att det även minskade spridningen av annan smitta. Bättre handhygien är en viktig faktor när det gäller att minska infektioner och det hoppas jag att man fortsätter att tänka på i förskolan, säger han.
Tillsynsbesöken i Socialstyrelsens rapport gjordes under hela förra året och det framgår inte hur många som skedde före eller under influensaepidemin.
Även Mira Banjac på förskolan Bondetorpet noterade ett ökat fokus på hygien i samband med influensa-larmen i fjol:
– Jag tror absolut att det var bra och behövdes.