Orsaken till dagens taxfreeutförsäljning är främst ett drygt 200 år gammalt dokument, som Lions tagit fasta på. Så här står det i den gamla akten: "Öar med en mindre areal än aderton kappeland ska efter tvenne sekel upphöra att vara af statens ägo. Om dessa äro obebodda får hvilken handelsman som behagar bedrifva, af konungen ej beskattat, handel med bergverksalster, ved, spannmål, brännvin, hö och foder, grönsaker, trädgårdsfrukter, mjölk, smör och ägg, småboskap, svin får ull"

- Visserligen stipulerades helt andra produkter i dokumentet. Men det var varor som gällde då efter kriget 1809. Vi har moderniserat sortimentet efter dagens förhållanden. Så nu ska vi sälja mobiltelefoner, bärbara datorer, vitvaror, tv-apparater, stereoapparater och annan elektronik till kraftigt reducerade priser. Dessutom har vi kommit över billiga varor från olika konkursbon, säger Ola Berglund från Luleå Lions.

Hur ställer sig då myndigheter till denna taxfreeutförsäljning? Vi har talat med skattechefen för Norrland, Halvdan Axelsson, Skatteverket i Sundsvall:

Artikelbild

Foto:

- Den här skattebefriade försäljningen i Luleå hinner vi inte göra något åt. Men redan i helgen kommer vi från Skatteverket att träffa finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman för att behandla frågan. Vi har redan tagit fram förslag på en regeländring, som vi hoppas statsråden ska godkänna, kommenterar Halvdan Axelsson.

- Alla våra medlemmar är engagerade. Inte bara i taxfreemontrarna och försäljningstälten. Eftersom vi förstår att folk vill ta med sig bil ut till Gråsjälören tillåter vi biltrafik efter isvägen från Granuddens Marina. Men alla bilar kan inte komma samtidigt för att lasta taxfreevaror. Därför måste vi ha vakter som dirigerar trafiken.

Ingen alkohol
Taxfreeförsäljning brukar ju förknippas med låga priser på alkohol. Men så inte här.

- Den främsta orsaken är att vi i Lions inte vill bli förknippade med alkohol. Dessutom är alkoholvaror alltför stöldbegärliga, säger Lennart Larsson, en annan Lions-broder.

Artikelbild

| KLARTECKEN FÖR BILTRAFIK. I vanliga fall tillåts inte privat biltrafik ut till Gråsjälören. Men Lions har nu fått klartecken i samband med sin taxfreeutförsäljning. Men vakter från Lions kommer att finnas vid den här bommen vid Granuddens Marina för att dirigera trafiken. Max 100 bilar får samtidigt finnas ute på isen. Dessutom stoppas alla lastbilar.

I vanliga fall sköter Lions försäljning av våfflor, varmkorv med bröd, kaffe och
andra drycker under helger ute på Gråsjälören, ön som ligger nära Luleå centrum. Men nu slår de till med helt andra produkter, taxfreevaror.

- Som vanligt går också överskottet från det här vidare tillbaka till Luleåbor. För snart två år sedan skänkte vi hjärtkompressorer till ambulanser inom Luleå- och Bodenområdena. De har redan kommit till användning vid flera tillfällen och räddat liv. Sådana satsningar vill vi återkomma till, säger Carl Andersson, Luleå Lions.

Artikelbild

| Foto: Roland S Lundström

Febril verksamhet
När vi hälsade på ute på Gråsjälören på torsdagen rådde det en febril verksamhet med att förbereda dagens taxfreeutförsäljning.

- Vi har plogat upp en parkeringsplats för hundratalet personbilar. Lastbilar är ej tillåtna längs isvägen ut. Det ser ut som om vi måste gå i skift för att klara av fredagens ruljans. Vi kommer att sälja för fullt, summerar Hans Dufberg, en annan av Lionsbröderna.
Fotnot: Det här handlar förstås om årets Aprilskämt i Norrbottens-Kuriren. / webbred