Som Kuriren berättat har HSB bestämt sig för att påbörja sin del av höghusprojektet på Lulsundsberget. De söker nu bygglov för två höghus på 14 respektive 10 våningar.

Husen skiljer sig inte så mycket från de två höghus som Lulebo bygger strax intill och de har, precis som HSB:s tre höghus på Kungsgatan, ritats av samma arkitekter.

Nu tycker dock Kaj Hedstig att det räcker.

Artikelbild

| INTE SPÄNNANDE. Ett av de två höghus som HSB nu vill bygga på Lulsundsberget.

- Det känns inte upphetsande, inte kan jag tycka att det är spännande hus, tvärtom, säger han.

Hedstig vill dock inte kritisera arkitekterna.

- Nej, det är inte deras fel. De är låsta i sina uppdrag, det händer gång på gång. Men det går att arbeta mer med arkitekturen, det behöver inte bli så här tråkigt och det kostar inte särskilt mycket mer. Det går att göra mycket med lite vinklar och brutna fasader. Risken är ju att folk inte vill bo där och vi står med tomma hus, säger han.

Inte estetiskt tilltalande
Kaj Hedstig berättar att byggnadsnämnden ofta talar om problemet med att Luleås nybyggen inte är särskilt estetiskt tilltalande. Och att politikerna är överens över partigränserna. Och man tänker väcka frågan i respektive partier.

Artikelbild

| INTE SPÄNNANDE. Ett av de två höghus som HSB nu vill bygga på Lulsundsberget.

- Så jag måste övertyga mina partikamrater om att Luleå behöver ett arkitektoniskt program, det är något vi saknar. Vi har bara detaljplaner och om en bygglovsansökan följer planen har vi inget att sätta emot, säger han.

Byggnadsnämnden besökte nyligen Uleåborg och Kaj Hedstig medger villigt att man tog många intryck där, den finska staden har arkitektoniska program som föreskriver hur byggnader kan få se ut, och inte.

Ingen centrumplan
- Deras stadsarkitekt kommer in i processen mycket tidigare. Luleå har ju inte ens en centrumplan, vi saknar också en bevarandeplan som pekar ut vilka byggnader som vi ska bevara. En sådan finns till exempel i Umeå, säger Hedstig.

På tisdagen nådde HSB:s ansökan om att få bygga de två höghusen på Lulsundsberget byggnadsnämnden. Den följer gällande plan och om två veckor tas beslutet.