De åtta villägarna i Sunderbyn fick inget gehör i domstol och förbittringen över kommunens agerande finns kvar.

- Vi erbjuds få köpa det vi redan äger. Och nu ska vi få hälften av det i rabatt, det är helt absurt, säger Anders Sundgren, en av de åtta.

De åtta överklagade kommunens beslut och sköt därmed fram kommunens beslut att rabattera ut tomträtterna till halva priset under 2011.

Artikelbild

| MER ÄN NOG. Det menar Anders Sundgren att han och övriga tomträttsinnehavare betalat för sina tomter. "Vi ska betala för det vi redan äger", säger han om kommunens erbjudande.Foto: Andreas Wälitalo

- Folk har missförstått vårt överklagande, det handlar inte om rabatten utan om hur kommunen hanterar tomträtterna, säger Sundgren.

Studerat lagstiftningen
De åtta har studerat frågan noga och hävdar bestämt att de drygt 3.000 tomträttsinnehavarna i Luleå har ett slavkontrakt på livstid. Tomträttsavtalen är i likhet med hyres- och arrendeavtal ett nyttjanderättsavtal men med egen lagstiftning. De åtta villaägarna hävdar att kommunen inte får:

nn Använda systemet för egen vinst. Avgiften är till för att ersätta kommunens egna kostnader för marken.

- Den enda kostnad kommunen har haft är anskaffningskostnaden, i vårt fall 40.000 kronor per tomt. Alla andra kostnader har vi själva betalat, vi har betalat tomten sex gånger om. En ren överavgift som vi borde kräva tillbaka, säger Anders Sundgren.

nn Använda taxeringsvärdet som grund för avgifter och försäljningspris.

- Taxeringsvärdet har inget med kommunens kostnader för marken göra. En stor del av den värderingen har att göra med kostnader som vi villaägare betalat, som förädlingsvärdet och anslutningsavgifter, säger Sundgren.

Korten på bordet
De åtta villaägarna kräver att kommunen lägger korten på bordet och öppet redovisar sina intäkter för tomträtterna. De menar också att kommunen bryter mot kommunallagen genom att ta ut avgifter som finansierar annan kommunal verksamhet, vilket tomträttsavgifterna gör.

- Det handlar om 21 miljoner kronor per år, 100 procent ren vinst, säger Sundgren.

De har räknat ut att kommunen får in mellan 310 och 620 miljoner kronor om alla tomträtter säljs (beroende på hur många som får nyttja rabatten).

Jämförelsen med ett vanligt hyreskontrakt håller inte menar de åtta. Vilken hyresgäst betalar värdens samtliga kostnader för fastigheten som skatter, avgifter och driften. Hyran är inte förhandlingsbar utan sätts ensidigt av värden.

- Och man kan inte ens säga upp avtalet, enda sättet är att få någon annan att ta över det, säger Sundgren.

En usel affär med andra ord, men olaglig?