Aktionsgruppen för Kiruna sjukhus bevarande kämpar på trots att landstinget drev igenom beslutet om att lägga ned akutkirurgin.

Sedan den 1 september finns ingen akutkirurgi i
Kiruna utan patienterna måste transporteras till Gällivare.

"Inte en enda skalpell"
- Att veta om att vi i Kiruna inte har en enda skalpell eller möjlighet att akut operera människor som behöver det till följd av olyckor och att rädda liv, det känns inte tryggt, säger Lars-Åke Mukka.

Artikelbild

| INGEN KIRURGI. Än finns både intensivvårdsavdelning och akutmottagning på Kiruna sjukhus men däremot kan inte några kirurgiska ingrepp utföras.

De starkaste reaktionerna från aktionsgruppen riktas mot innehållet i Socialdemokraternas valmanifest som utkom strax före förra
valet.

Där står det bland annat att överenskommelsen om
akutkirurgin som träffats mellan landstinget och bland annat LKAB, kommunen, Rymdbolaget med flera, fortsatt ska gälla. Det står också att man ska ha kvar en akut kirurgisk verksamhet på sjukhuset.

Kort efter valet kom dock frågan om en nedläggning upp och enligt aktionsgruppen var nedläggningen planerad redan långt före
valet.

Medvetna lögner
- Jag kan inte se det här som ett sviket vallöfte utan man måste se det som en medveten lögn, säger Kristina Markström i aktionsgruppen.

Artikelbild

| KÄMPAR VIDARE. Intensivvårdssjuksköterskan Kristina Markström och ambulanssjukvårdaren Lars-Åke Mukka kämpar på i aktionsgruppen. De tycker att det är sorgligt hur allt med kirurgin har hanterats och menar dessutom att Socialdemokraterna medvetet ljugit i sitt valmanifest.

- Som Socialdemokraterna bedriver sin landstingspolitik i dag är det djupt tragiskt. Det är en parodi på demokrati. Så länge Kent Ögren sitter kvar med hans ledarstil så kommer Kiruna att få lida. Det accepterar vi inte, säger Lars-Åke Mukka.

Säger upp sig
Kristina Markström i aktionsgruppen, har arbetat som sjuksköterska på intensivvårdsavdelningen i 22 år men nu känner hon att hon inte kan representera sitt jobb som i mångt och mycket
består av att rädda liv.

- Genomför man det som finns i verksamhetsplanen så står jag där som en målare
utan pensel och det vill jag inte utsätta mig för. Man vill gärna att patienterna överlever, säger hon, och fortsätter:

- Har vi inte de verktygen och den kompetens som
behövs så får vi stå och titta på när folk dör och det är inte mitt uppdrag.

Kämpar till slutet
Hos aktionsgruppen finns inga planer på att ge upp kampen om sjukvården utan tanken är att kämpa hela
vägen. De säger att de ska fortsätta ända tills Kiruna sjukhus får en bassjukvård som innehåller både kirurgi, medicin och intensivvård.

- Har vi lungor kvar till nästa val så är det precis det här som politikerna ska ställas till svars för. När heder och redlighet har försvunnit från politiken så återstår bara ett förfall och det är vad vi ser nu, säger Lars-Åke Mukka och fortsätter:

- Den här frågan kommer vi aldrig att släppa, den kommer de att få äta upp tills de spyr.