Larmet till SOS kom strax efter klockan 16.00. En personbil hade kört rakt in i ett hundspann som var på väg att korsa Paksuniemivägen cirka två kilometer från Jukkasjärvi på vägen mellan Jukkasjärvi och Esrange.

Två bussar som var på väg mot Kiruna var först på platsen och passagerarna försökte ta hand om de skadade så gott de kunde.

Bilen träffade hundspannen i kopplingen och drog med sig hela ekipaget ner i diket. Bilen ska också ha rullat över hundspannet.

Artikelbild

| ELOGE. Kenth Kalla, insatsledare, Therese Forslund från polisen och ambulanssjukvårdaren Lars-Åke Mukka vill ge en eloge till de förbipasserande som de menar gjort ett riktigt bra jobb innan räddningspersonal anlände till olycksplatsen.

- Två i min personal jobbade med de som hade hamnat under bilen. Det var egentligen en sjukvårdsinsats rakt av. Vi prioriterade sjukvård och omhändertagande av allihop som fanns på plats, meddelar insatsledaren Kent Kalla.
- Det var förbipasserande som hade stannat initialt. De jobbade på när vi kom ut på plats och de hade påbörjat vad de kunde. De har gjort ett riktigt bra jobb och jag vill ge en stor eloge till dem som stannade och framförallt jobbade med vad de har gjort. De har gjort det riktigt bra efter omständigheterna, fortsätter Kalla.

En mansperson omkom i oyckan och en kvinna skadades svårt. Hon fördes omedelbart till Universitetssjukhuset i Umeå för vård. På måndagskvällen uppgavs hon vara allvarligt, men inte livshotande, skadad.

Ytterligare tre personer skadades vid kraschen och de fördes, med lättare skador, till Kiruna sjukhus för vård.

Dit fördes också den kvinnliga föraren av olycksbilen. Hon chockades svårt.

Artikelbild

| KROCKADE MED BIL. En person omkom när ett hundspann kolliderade med en personbil i samband med att hundspannet skulle korsa vägen.

Det är oklart exakt hur olyckan gick till men enligt uppgift ska först en bil ha passerat det då stilklastående hundspannet som sedan skulle ta sig över vägen - då ytterilgare en bil kom.

Det rådde besvärliga förhållanden på platsen med snörök och mörker.

Efter olyckan samlades inblandade, personal från Icehotel och Ferrum samt andra berörda hos räddningstjänsten för ett krismöte om det inträffade.

Det är andra gången en dödsolycka inträffar på den aktuella överfarten.