Länsstyrelserna i respektive län kan dock på eget initiativ besluta om skyddjakt i förebyggande syfte.

Naturvårdsverket beslut att det finns utrymme för skyddsjakt på 32 vargar i vinter väntas väcka ont blod hos EU-kommissionen. Den varnade före jul Sverige för att skjuta för många vargar under årets skyddsjakt, då finns risken att Sverige åter hamnar inför EU:s domstol.
Verket betonar i beslutet att det inte handlar om en jaktkvot, utan om det maximala antal vargar som länsstyrelserna i de aktuella varglänen får besluta om. Enligt verkets viltsamordnare Ruona Burman var berörda vargläns utrymme på tolv vargar i fjol för litet. När skyddsjakten var slut hade drygt 20 vargar skjutits.
Förebyggande jakt
Men varför så många som 32 vargar?
– Dels har Jämtlands län tillkommit i år, dels växer vargstammen och därmed potentiellt också risken för att vargar kan orsaka allvarliga skador, säger hon.
Det ställs flera krav för att få inleda skyddsjakt, som att en varg har vållat skada eller att det finns stor risk för allvarlig skada. Skyddsjakt ska enligt verket främst riktas mot enstaka vargar eftersom det är mycket svårt att visa att hela familjegrupper orsakar en skada.
Men samtidigt införs en nyhet i år, att en länsstyrelse på eget initiativ kan tillåta skyddsjakt i förebyggande syfte, för förhindra ett vargangrepp. Och det är en av flera punkter som EU-kommissionen och andra kritiker mot den svenska vargjakten skjuter in sig på.
EU håller vakande öga
I december meddelade EU:s miljökommissionär Janez Potocnik den svenska regeringen att han noga kommer att följa vinterns skyddsjakt. Potocnik var nöjd med att den tidigare licensjakten slopats, men antydde en oro för att Sverige kanske inte kommer att hantera skyddsjakten på rätt sätt.
Svenska jägarförbundet och LRF är positiva till Naturvårdsverkets beslut. De hoppas att länsstyrelserna nu ”på allvar ska ta hänsyn till de skador som vargen orsakar”.
Naturskyddsföreningen är kritisk och ser en risk att länsstyrelserna gör helt olika bedömningar och "inte klarar trycket från jaktlobbyn".