Politikerna vill inte binda sig för norra Sandöns framtid ännu. I går berättade Kuriren att de områdesbestämmelser som nu lagts fram ska motverka bosättningar i det området närmast fastlandet, ett förslag som får skärgårdsföreningen och fritidshusföreningen att se rött.

Stick i stäv
Det är stick i stäv med kommunens målsättning att få skärgården att leva upp, menar föreningarna. Men det håller inte kommunalrådet Karl Petersen med om.

- Nej, vi gör en massiv satsning på skärgården och jag tycker det är god tajming att samtidigt ta en diskussion över vilka delar som ska sparas. Det är bara bra om vi även diskuterar områdesbestämmelser och naturreservat, jag ser ingen motsättning i det, säger han.

Artikelbild

| ÖBO. Det blir mycket svårare att bosätta sig på norra Sandön om förslaget om nya områdesbestämmelser går genom. Gun-Britt Brindelöv är redan bosatt där.Foto: Petra Isaksson

Vill inte binda sig
Han vill inte binda sig var han står i den aktuella frågan men påpekar att politikerna har sista ordet då reglerna för norra Sandön fastställs i kommunfullmäktige.

Kaj Hedstig, ordförande i byggnadsnämnden, betonar att han personligen gärna ser en annan utveckling på Sandön.

- Jag vill ha en expansion med villatomter. Men vi fick ju inte bygga bron, den hade skapat helt andra förutsättningar. Den frågan lägger en död hand på ön, säger han.

Stoppade
Hedstig avser den planerade bron till ön över Tjuvholmssundet, ett projekt som mark- och miljödomstolen stoppade. Det var en gång- och cykelbro men det räcker inte, anser Hedstig.

- Det är lika bra att bygga en bilbro. Så att folk kan ta över sina bilar till ön och distriktssköterskan, sjuktransporter och räddningstjänsten kan åka dit, säger han.

Grusade planer
Hedstig vill inte uppge hur han ska ställa sig i frågan utan hänvisar till den debatt inom partiet som väntar. Han antyder att de grusade broplanerna nu stoppat utvecklingen på ön.

Petersen hävdar dock att brofrågan lever men medger att det blir svårt att hitta en lösning som är ekonomiskt försvarbar som samtidigt tillgodoser länsstyrelsens och miljödomstolens krav.

- Det är en knivig fråga, säger han.

Stadsbyggnadskontoret uppger att utöver flygbullret är även bristande infrastruktur en viktig orsak till att boende ska motverkas i området. Och då menas inte enbart avsaknaden av en bro.

- VA-nätet är också högst bristfälligt, säger Frida Wikström, planarkitekt.