Den 29 december förra året brann det ombord på den ryska atomubåten Jekaterinburg som då låg i torrdocka i byn Rosljakovo i Murmansks län. Branden uppstod vid svetsningsarbeten, då träställningar fattade eld. Branden tog 20 timmar att släcka.

I veckan har ryska medier publicerat uppgifter om att den brinnande atomubåten i själva verket hade både torpeder och strategiska missiler, utrustade med kärnvapenstridsspetsar, ombord då branden bröt ut.

Vapen fanns ombord
Rysslands vice regeringschef Dmitrij Rogozin har erkänt att det fanns vapen ombord på Jekaterinburg, i strid med bestämmelserna som gäller vid reparationer av atomubåtar. Rogozin har inte sagt något om vilka slags vapen som fanns ombord.

Länsstyrelsen i Norrbotten har varken då eller senare fått någon information från ryska myndigheter om branden. Det var i själva verket så att länsstyrelsen blev varse branden genom att journalister ringde och frågade. Länsstyrelsen tog då kontakt med SSM, strålsäkerhetsmyndigheten och försvarsdepartementet för att informera dem.

- Senare fick vi information från SSM som de i sin tur hade fått från norska myndigheter. Det sades då att branden var under kontroll, det fanns inga vapen ombord och det hade inte skett några utsläpp av radioaktivitet, säger Staffan Åsén, tf chef för krishanteringsenheten på länsstyrelsen.

Borde länsstyrelsen ha informerats?

- Ja, vi tycker ju det. Vi önskar största möjliga öppenhet, säger Staffan Åsén.

Men det finns ingen skyldighet för Ryssland att informera länsstyrelsen i Norrbotten, i vart fall inte enligt Barentsavtalet som inte omfattar nukleära olyckshändelser, tillägger Staffan Åsén.

Olyckshändelser och radioaktiva utsläpp från militära anläggningar omfattas inte av de internationella avtal som finns. Ryska myndigheter har inte verifierat att det fanns kärnvapen ombord på Jekaterinburg.

Tillägg till riskbilden
Länsstyrelsen i Norrbotten började förra året att uppdatera riskbilden avseende radioaktiva utsläpp från kärnkraftverk, både i Sverige och utomlands. Att det skulle kunna ske radioaktiva utsläpp genom bränder på ryska atomubåtar var något som man inte hade tänkt på.

- Det här som nu har hänt, i den mån det fanns kärnvapen ombord på ubåten, gör att det är lika intressant att titta på det, säger Staffan Åsén.