Som Kuriren kunde avslöja i veckan har Condor shipping överklagat kommunens beslut att låta rederiet L/Line med turbåten M/S Eskil ta över skärgårdstrafiken från och med i sommar.

Överklagandet kommer att ytterligare försena en redan fördröjd upphandling, som bekant tvingades kommunen göra om hela anbudsproceduren efter en miss med avtalstiden.

Nu har kommunen bestämt att flytta fram bokningen av skärgårdsstugor som skulle ha öppnats för allmänheten den 19 mars. Som skäl anger kommunen att det är omöjligt att ta fram en tidtabell för sommarens turbåt när man inte vet vilken båt det blir.

Den frågan avgörs av förvaltningsrätten som ska ta ställning till överklagandet. Condor shipping menar att M/S Eskil inte uppfyller de krav som ställs i upphandlingen.

Den turbåten är klassad för trafik inom trafikområde E men enligt kommunens kravspecifikation vid upphandlingen gäller att turbåten ska kunna klara trafikområde D, något som är nödvändigt för att få bedriva passagerartrafik i Luleå skärgård.

Kommunen hoppas dock att förvaltningsrätten avgör frågan så snabbt att de kan släppa skärgårdsstugorna för bokning under april.