Omsättningen sjönk till 48.994 miljoner kronor jämfört med 51 868 miljoner kronor för ett år sedan.
Under kvartalet har Vattenfall bland annat sålt verksamheter i Belgien, Finland och Polen. Det har gett bolaget 21 miljarder kronor som bland annat använts till att minska skulderna.
Samtidigt väntas efterfrågan och priser på el vara fortsatt svag de närmaste åren, skriver Vattenfalls vd Öystein Löseth i rapporten. Därför kommer fokus än mer att ligga på minskade kostnader och bättre tillgänglighet i produktionsanläggningarna.

Exklusive reavinster från försäljningen av verksamheter, och andra så kallade jämförelsestörande poster, minskade Vattenfalls rörelseresultat med 5,0 procent till 11,7 miljarder kronor. Ett solitt resultat med tanke på att spotpriserna på el i Norden har varit påtagligt lägre än under första kvartalet 2011, anser Löseth.
Effektiviseringen av det statliga bolagets verksamhet går snabbare än planerat. Ambitionen är nu att uppnå besparingar på 6 miljarder kronor vid utgången av 2012, ett år tidigare än vad Vattenfall tidigare har räknat med.