Det var förra sommaren som Luleå kommun kom överens med Naturskyddsföreningen, Sveriges Ornitologiska Förening SOF samt länsstyrelsen i Norrbotten att utveckla området kring Gammelstadsviken. Överenskommelsen är en direkt följd av Facebook-satsningen där kommunen lovade att avsätta sex miljoner till områdets utveckling.

En arbetsgrupp bildades som nu arbetar med projektet som kallas "Guldkant kring Gammelstadsviken" till vilket även den centralt belägna Mjölkuddstjärnen hör. I gruppen sitter representanter för de olika intressenterna, Lena Bondestad från länsstyrelsen, Lena Bengtén från Luleå kommuns stadsbyggnadskontor, Jan Olov Johansson ordförande i Norrbottens Ornitologiska förening NOF samt Naturskyddsföreningens Mats Williamsson, plus en rad andra personer som medverkar på olika sätt.

- Mjölkuddstjärnen blir ett litet försöksobjekt och en måttstock på hur vi sen går vidare i projektet ute i Gammelstadsviken, säger miljöstrategen Lena Bengtén som är projektets ordförande.

Artikelbild

| BÄNKAT SIG. Jodå Bengtén ska nog ordna lite bänkar också vid Mjölkuddstjärnen inne i Luleå. Och det ska bli en gångväg runt hela tjärnen samt konstgjorda öar i vattnet och en brygga ut i vattenspegeln med ett fågelskådningsgömsle. Lena Bengtén, som själv inte är fåggelkunnig, räknar dock med att lära sig ett och annat.

Intressant fågelliv
Liksom ornitologernas ordförande Jan-Olov Johansson ser hon fram emot att arbetet är i gång i detta femårsprojekt.

- Det är fantastiskt att vi har en sådan här liten fågelrik tjärn så nära staden. Vad som nu ska ske är att vi i höst anlägger en gångväg runt hela sjön så att den ska bli lättillgänglig. Det är dock ännu oklart om det blir i form av träspång eller grusväg. Sen ska det byggas en brygga ut i sjön med ett gömsle så att fågelintresserade ska kunna sitta där och spana på fåglarna. Vi kommer också att skapa flera konstgjorda små öar lik dom som redan finns i vattnet, säger Lena Bengtén.

Kostnaden för byggandet kommer att gå på runt 800.000 kronor varav hälften är LONA-pengar, Lokala Naturvårdsanslag från Naturvårdsverket.

- Det här blir jättebra, tjärnen är stadsnära och kommer att betyda mycket, inte minst för att skolklasser lätt kan ta sig hit säger NOF-ordföranden. Han frekventerar själv ofta den lilla tjärnen - en rest av Gammelstadsviken - nära den hårt trafikerade väg 97. Men larmet från staden verkar inte störa fågellivet, det är full vårrulle kring vattenspegeln.

Artikelbild

| I TUBEN. Vad ser han där fem år in i framtiden? Kanske en Gammelstadsvik som kryllar inte bara av fåglar utan av djur och naturintresserade människor. Projektet betyder ett lyft för hela naturintresset menar ornitologernas ordförande i Norrbotten Jan-Olov Johansson, Luleå.

- Här finns en större skrattmåskoloni, här häckar tjugotalet sothöns och den stiliga skäggdoppingen ligger på rede just nu. Det finns också bläsand, gräsand, dvärgmås, den lite ovanligare brunanden, med mera, säger Jan-Olov Johansson som för övrigt påpekar att Norrbottens län ligger trea i landet när det gäller flest antal fågelarter som häckar här, 180 stycken. Fågellivet är alltså väldigt rikt. Förutom tjärnen så bjuder Gammelstadsviken i sin helhet på ornitologi i kubik.

Inventeras
- Sångsvan, tranor, kanadagås, gråhakedopping, brun kärrhök, fiskgjuse, havsörn och tärnor vilka när insektsperioden inleds "svärmar" i tusental- en helt fantastisk böljande syn, exemplifierar Jan-Olov Johansson.

Artikelbild

| BAS. Miljöstrategen Lena Bengtén vid Luleå kommuns stadsbyggnadskontor är ordförande i projektgruppen som arbetar med att inventera och ta fram planer och ideér för Natura 2000-reservatet Gammelstadsviken.

Projektet arbetar nu med att inventera detta Natura 2000-områdes flora och fauna. Något som inte är gjort sen 1970-talet, berättar Lena Bengtén.

Vandrarna räknas
- Det är viktigt att få en bra bild av vad vi har där och hur vi ska planera. Och vi samtalar också med flera intressenter i området, bland annat hembygdsföreningar, Hägnans friluftsmuseum, jaktvårdsintressen, kyrkan, världsarvet, markägare med flera, säger Bengtén.

Artikelbild

| ROLIGT. "Jättekul med rustningen kring tjärnen", säger Jan-Olov Johansson som är Norrbottens ornitologiska förenings ordförande. Han har detta guldkorn i sitt eget närområde och besöker ofta tjärnen. Att platsen nu blir mera besöksvänlig och även förses med brygga och gömsle är en verklig guldkant tycker han.

- Det är många som frekventerar området och faktiskt året runt, säger hon och berättar att man, för att få en klarare bild av antalet, nu satt ut apparatur i skogen som räknar antalet vandrare. Inventeringen som startat i vår ska vara slutfört under nästkommande vår.

- Entrén från Haparandavägen ska rustas så att även funktionshindrade ska kunna ta sig fram. Vid det befintliga fågeltornet invid vattnet kan man bygga en ramp så att även den rullstolsburne ska kunna komma upp en bit för att se fågellivet. Kanske byggs ytterligare ett fågeltorn.

Artikelbild

| ÖAR I SJÖN. Det är ett rikt fågelliv i den lilla Mjölkuddstjärnen som ligger i stadskärnans ytterkant. Här häckar den vackra skäggdoppingen och sothöna samt som på bilden bläsand och skrattmås. I bakgrunden en av de konstgjorda småöarna som snart ska bli flera.

Leder ska rustas, skyltar sättas ut med information om området.

- Det här är ju ett område som innehåller så många bitar, både natur och historia, säger Bengtén som också tillskriver projektet ett marknadsmässigt värde.

- Det tror jag absolut att det har, säger Bengtén med det det kommunala målet på 10.000 fler Luleåbor i åtanke. Att marknadsföra, informera om och visa upp området är viktigt och kan inte minst locka människor med just dessa intressen.