Om du befann dig inne i Luleå centrum vid lunchtid i går lade du säkert märke till fem grönklädda män som gick från person till person. Kanske blev du själv kontaktad.

Männen uppgav att de representerade en organisation som heter Godhandling.se och erbjöd Luleåborna en gratis nyckelbricka som ska öka chanserna att nyckelknippan återställs om den tappas bort.

För varje bricka som delades ut skulle också fem kronor skänkas till Afrikagruppen.

Artikelbild

| De grönklädda männen i Luleå delade ut nyckelbrickor som påstods vara gratis och främja välgörenhet, men det är inte riktigt hela sanningen. Konsumentvägledaren kritiserar företaget, inte personerna på bilden.

Frågar efter personnummer
Det fanns dock en liten hake. Utdelaren ville också ha ditt personnummer, fullständiga namn, telefon och e-postadress.

- Det är för att nyckeln ska komma rätt om den hittas, sa en av männen till undertecknad och en annan medarbetare på Kuriren.

Sedan lade han till att efter sex månader skulle tjänsten börja kosta pengar men ville man inte ha den var det bara att skippa betalningen.

Välkända
Företaget bakom själva nyckelbrickorna heter Mysafety. En internetsökning får fram 100-tals och åter 100-tals, mindre smickrande omdömen från kunder.

Artikelbild

Maria Weinzell, konsumentvägledare vid Sverige konsumenter, behöver ingen längre betänketid när företagsnamnet nämns.

- O ja, de är välkända. Vi får klagomål mot Mysafety varannan vecka, säger hon.

Förlängt avtal
Framför allt handlar det om vad som händer efter att nyckelknippan tagits emot.

Den generella historien är att konsumenten blivit kontaktad av en försäljare som frågat om kunden är intresserad av att förlänga avtalet i ett år.

De som har accepterat det erbjudandet har sedan upprörts över att avtalet efter det har förlängts automatisk utan kundens kännedom.

Andra har också uppgett att företaget skickat ut fakturor trots att konsumenten sagt nej till en förlängning. Genomgående för samtliga fall är att kunden bombarderats med reklam och erbjudanden under tiden.

69 anmälningar
- Det är vilseledande och förrädiskt att vagga in Konsumenten i övertygelsen att någonting är gratis utan att upplysa om hur villkoren ser ut. I dagsläget har 69 anmälningar kommit in till konsumentverket som har öppnat ett ärende för att utreda tillvägagångssättet. Är man missnöjd tycker jag absolut att man ska agera genom att anmäla företaget, säger Maria Weinzell.