På en uteservering i Luleå sitter Arvid Pettersen, Jorunn Løding, Paul-Egil Madsen och hans son Lars-André. De tycker inte att rökförbud på uteserveringar är nödvändigt.
”Var skulle jag då röka?”
– Dåligt, var skulle jag då röka? säger Arvid medan han blossar på sin cigarett.
Och de andra håller med. Så länge rökningen sker utomhus är det inget problem.
– Men kanske inte just vid entréer, säger Jorunn.
De ser dock ett problem med utomhusrökningen, nämligen fimparna som slängs på marken.
– Det är för lite askkoppar, vore det fler fimpar man inte utomhus, säger Arvid.

Vid ett annat bord på samma uteservering råder det blandade åsikter gällande ett eventuellt rökförbud.
Undvika förbud
– Jag skulle tycka att det är okej, men jag är ju inte rökare, säger Nina Berggård.
Samtidigt tycker hon att man generellt sett ska undvika förbud. Hennes make Glenn är däremot positivt inställd till en eventuell rökrestriktion.
– Det är en bra idé, ett steg i rätt riktning. Det finns ingen anledning att underlätta för att folk ska röka, tvärtom, säger han.
Respekt
Vid samma bord sitter Ingmari Åberg.
– Jag tycker att det är okej när folk röker på uteservering, men det ska finnas en respekt om det finns till exempel småbarn i närheten, säger hon.
Men något som står på bordet de sitter vid stör dem lite.
– Det står ett askfat här och vi röker ju inte, säger Ingmari.
- Ofräscht, tillägger Nina.
Både hon och Ingmari är överens om att det blivit bättre sedan det blev förbjudet att röka inomhus på restauranger.
– Det är mycket fräschare på innemiljöerna nu, det måste vara mycket bra för de som jobbar där, säger Nina.